Tilbud om begyndermedlemskab starter forbindelse med Åbent Hus/Golfens Dag

Tilbud til alle der vil lære at spille golf:
Begynderforløb over 3 måneder, kun kr. 600,- 

GRATIS for nye børn og juniorer op til 18 år.

Med et begyndermedlemskab får du:

  • En aften med generel orientering
  • 8 lektioner med vores professionelle træner, 6 i grupper og 2 individuelle
  • Begynderturneringer hver torsdag aften
  • Kendskab til golfreglerne og skal bestå en regelprøve
  • Det orange begynderkort og grøn banetilladelse
  • Afslutningsturnering med kåring af årets kaniner
  • Golfudstyr stilles til rådighed under kursusforløbet

Du får skræddersyet undervisning af vores professionelle golftræner så dine forudsætninger tilgodeses bedst muligt. Du får også adgang til materiale, så du kan lære om golfreglerne.

Når du har bestået teoriprøven i golfreglerne, får du en tilladelse til at spille på den store bane. Når du spiller begynderturnering på den store bane, får du vejledning af en øvet spiller.

Tilmeld dig til begyndermedlemskab her.

For begyndertilbuddene gælder, at banetilladelse kan udstedes, når træningslektionerne er gennemgået, et antal begynderturneringer med en øvet spiller er gennemført og regel- og slagprøve er aflagt.

Når du har fået din banetilladelse, skal du deltage i Klub 37 turneringer. Du kan derefter erhverve dit rigtige DGU-kort som gør at du kan spille på andre golfbaner. Kortet bestilles til dig, når vi har modtaget din betaling af kontingent.

Du er velkommen til at kontakte Ivan V. Jensen fra begynderudvalget, Tlf. 4041 7073, tjek@oncable.dk.

Priser på fuld medlemskab og kontingent finder du her.  

Børne- og juniorgolfere

Vi tilbyder nye børn og juniorer op til 18 år et begynderforløb HELT GRATIS.
Lektioner og betingelser er omtrent de samme som for de voksne begyndere, men undervisningen er naturligvis tilpasset børn.