Med prisen “Årets medlem” sætter vi fokus på den frivillige og positive indsats i klubben.

Prisen gives til et medlem, der løbende yder en særlig indsats til gavn for klubben, medlemmer og gæster. Indsatsen medvirker til, at klubben er et godt og attraktivt sted at være og giver klubben et godt omdømme.

Den særlige indsats kan være at:

  • give en hjælpende hånd, som fremmer banens og/eller klubhusets kvalitet.
  • yde en frivillig indsats ved arrangementer
  • være en god ambassadør for klubben
  • man med sin positive adfærd medvirker til at klubben er et godt sted at være
  • være i godt humør og har smil på læben.
  • man med sit initiativ fremmer klubbens sociale liv.

Prisen uddeles én gang om året og offentliggøres på generalforsamlingen.

Alle medlemmer kan indstille et medlem til prisen. Indstillingen skal ske skriftligt og være begrundet. Den skal afleveres personligt i sekretariatet eller i postkassen udenfor klubhuset, senest den 5. november eller sendes på mail til sekretariat@norddjursgolf.dk.

Et prisudvalg, der vælger årets medlem blandt de indkomne forslag består af:

  • 2 bestyrelsesmedlemmer på skift
  • 2 udvalgs- eller klub i klubformænd på skift

Prisen er en buket blomster eller en anden mindre erkendtlighed.

Navne på “Årets medlem” kan ses herunder og på en tavle i klubhuset.

2023 – Ole Junker
2022 – Ruben Leonhardt
2021 – Flemming Frandsen
2020 – Lone Nielsen
2019 – Inge-Lis Mørch
2018 – Verner Helenius
2017 – Jonny Nielsen
2016 – Gunnar Pilgaard
2015 – Anne Grethe Andersen
2014 – Vera Mortensen
2013 – Erik Rasmussen
2012 – Ivan Mortensen
2011 – Birthe Steffensen