• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:30. november 2018

Som I sikkert husker, var det Jonny Nielsen der sidste år blev udnævnt til prisen og fik blomster og pokal.
For at synliggøre denne påskønnelse, for både vores medlemmer og gæster, vil denne pris fremover blive suppleret med en tavle, der ophænges i klubhuset.På tavlen vil navnene på de medlemmer der får prisen fremgå. I lighed og i stil med tavlen ”Året Kanin”. Fremover vil prisen blive benævnt som ”Årets medlem”

Til udvælgelse af Årets medlem, havde bestyrelsen nedsat et “Pris-udvalg” til opgaven.
Dette udvalg vil som i år, fremover blive sammensat af 2 udvalgs- eller klub i klubformænd på skift, samt 3 bestyrelsesmedlemmer på skift. I år fik Carsten Ingerslev/Onsdagsherrer, Ellen-Margrethe Larsen/Tirsdagsdamerne, Peter Klemmensen, Ulla og Ruben fra bestyrelsen, opgaven.

Udvalget havde op til Generalforsamlingen gennemgået medlemmernes indstilling og ud fra disse, valgt en herre som de fleste af jer med stor sandsynlighed kender, eller i det mindste ved hvem er:

Titlen til Årets medlem 2018 går til Verner Helenius

  • Blandt andet ud fra hans indsats gennem tiderne.
  • Hans venlighed, afsmittende lune humor og gode humør.
  • Hans generelle hjælpsomhed og synlighed i klubben.
  • Han er her tidligt og sent og giver en hånd med, hvor det er nødvendigt – og ikke mindst en stor hjælp, når alarmen går – om det så er midt om natten.
  • Han er medlem af baneudvalget gennem mange år, og har også der gjort en stor indsats.
  • Blandt medlemmernes indstilling, blev det nævnt at “Han er et forbillede for medlemmer i Norddjurs golfklub”.


Se evt. siden med tidligere “Årets Medlem” her