• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:30. november 2018

Bestyrelsens beretning 2018 kan ses her

Bestyrelsen har konstitueret sig straks efter Generalforsamlingen

Velkomst til Jens Sørensen i bestyrelsen.
Inge-Lis Mørch – genvalgt som formand
Peter Mosdal genvalgt som næstformand
Kasserer : Peter Mosdal som formand for et Økonomiudvalg
Sekretær: Jens Sørensen

Diverse udvalg aftales på førstkommende bestyrelsesmøde
1.suppleant deltager i bestyrelsemøderne.

Næste Bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 17. december kl. 18.00