Tilmeld dig som prøve/begyndermedlem

Ja tak, jeg vil gerne lære at spille golf som prøve/begyndermedlem i Norddjurs Golfklub
(overskriv teksten i felterne)

Ønsker efter begyndermedlemskabs udløb medlemskab som:

Eventuelt supplerende oplysninger:

Skriv denne kode i feltet til højre captcha

Et begyndermedlemskab løber i 3 måneder til udgangen af en måned.

Efter udløbet af begyndermedlemskabet har man 3 muligheder:

  • Man kan indmelde sig som fuldgyldigt aktivt medlem, d.v.s. betale indmeldelsesgebyr samt kontingent for resten af året.
  • Man kan betale almindeligt kontingent for den resterende del af året og dermed have spilleret som prøvemedlem. Man venter således med indmelde sig som fuldgyldigt medlem til den 1. januar. Et prøvemedlemskab kan ikke forlænges.
  • Man kan meddele sekretariatet, at man ikke ønsker aktivt medlemskab. Man vil herefter blive udmeldt.

Hvis man vælger mulighed nr. 1 er medlemskab bindende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse eller ønske om overgang til anden medlemstype skal i givet fald meddeles skriftligt til bestyrelsen senest den 30. november for at kunne få virkning fra 1. januar, jfr. vedtægten.

Ved indmeldelse som fuldgyldigt medlem henleder vi opmærksomheden på, at medlemskab er bindende for 1/2 år ad gangen, og at udmeldelse af golfklubben eller overgang til passivt medlemskab m.v. skal ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med mindst én måneds varsel til en 1. januar eller 1. Juli. D.v.s. at meddelelse herom skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. november for at få virkning for det efterfølgende kalenderår. Jævnfør vedtægten § 5.

Ved overgang til fuldgyldigt medlemskab udleveres et eksemplar af Norddjurs Golfklubs vedtægt.