Ja tak, jeg vil gerne lære at spille golf i Norddjurs Golfklub

Et begyndermedlemskab løber i ca. 3 måneder.
Efter udløbet af begyndermedlemskabet overgår du automatisk til medlem af Norddjurs Golfklub og får banetilladelse, hvilket betyder at du kan spille vores bane så meget du ønsker.

Ved overgang til medlemskab udleveres et eksemplar af Norddjurs Golfklubs vedtægt og du betaler kontingent for den resterende del af året. Når du har betalt kontingent modtager du et DGU-kort, hvilket betyder at du kan spille alle baner.
Ønsker du ikke at blive aktivt medlem skal du meddele det til sekretariat@norddjursgolf.dk og du vil herefter blive udmeldt.

Ved indmeldelse som aktiv medlem gør vi opmærksom på, at medlemskab er bindende for 1/2 år ad gangen, og at udmeldelse af golfklubben eller overgang til anden medlemstype f.eks. passivt medlemskab m.v. skal ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen@norddjursgolf.dk med mindst én måneds varsel til en 1. januar eller 1. Juli.
Det vil sige at meddelelse herom, skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. november for at få virkning for det efterfølgende kalenderår. Jævnfør vedtægten § 5


Erstat teksten i felterne
med dine oplysninger, i formularen herunder.

    Eventuelt supplerende oplysninger:

    Skriv denne kode i feltet herunder captcha

    Ved at sende formularen giver du iht. vores GDPR/Privatlivspolitik, samtidig samtykke til at Norddjurs Golfklub retter henvendelse til dig vedrørende træning, turnering m.m.