Tilmeld dig som begyndermedlem

Ja tak, jeg vil gerne lære at spille golf i Norddjurs Golfklub

  Dit fulde navn:

  Adresse:

  Postnummer:

  By:

  Fødselsdato og -år:

  E-mail:

  Telefon/mobil:

  Eventuelt supplerende oplysninger.

  Skriv denne kode i feltet til højre captcha

  Et begyndermedlemskab løber i 3 måneder til udgangen af en måned.

  Efter udløbet af begyndermedlemskabet har du 3 muligheder:

  • Du kan indmelde sig som fuldgyldigt aktivt medlem, d.v.s. betale indmeldelsesgebyr samt kontingent for resten af året.
  • Du kan betale almindeligt kontingent for den resterende del af året og dermed have spilleret som begyndermedlem. Du venter således med indmelde dig som fuldgyldigt medlem til den 1. januar. Et prøvemedlemskab kan ikke forlænges.
  • Du kan meddele sekretariat@norddjursgolf.dk, at du ikke ønsker aktivt medlemskab. Du vil herefter blive udmeldt.

  Ved indmeldelse som fuldgyldigt medlem gør vi opmærksom på, at medlemskab er bindende for 1/2 år ad gangen, og at udmeldelse af golfklubben eller overgang til anden medlemstype f.eks. passivt medlemskab m.v. skal ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen@norddjursgolf.dk med mindst én måneds varsel til en 1. januar eller 1. Juli.
  D.v.s. at meddelelse herom skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. november for at få virkning for det efterfølgende kalenderår. Jævnfør vedtægten § 5.

  Ved overgang til fuldgyldigt medlemskab udleveres et eksemplar af Norddjurs Golfklubs vedtægt.