Træningstruppen af elitespillere består af:

 • Fuldtidsmedlemmer i Norddjurs Golfklub, med hjemmeklub i Norddjurs GK, som aktivt giver tilsagn om man ønsker at være med i truppen og som løbende lever op til elitetruppen værdier samt opfylder de forventninger, der stilles til elitetruppens spillere.
 • For spillere på 25+ år, hvis handicap er under 8 for herrer og under 15 for damer, og som har et EGA-handicap
 • Som har spillet på klubbens danmarksturneringshold i den forgangne sæson
 • Som er inviteret ind i truppen af træneren.
 • Ynglingetruppen, som er spillere mellem 18-25 år:
  • hvis handicap er under hcp. 20 for drenge og under 26,5 for piger
  • som spiller på klubbens juniorhold i U25 rækkerne
  • eller er inviteret af træneren.

Ved interesse kan du henvende sig til eliteudvalget eller til træneren på eliteudvalg@norddjursgolf.dk

Elitetruppens værdier:

 • Vi ønsker at bidrage til klublivet, herunder deltage i i klubturneringer, udvalg og arrangementer – og optræde respektfuldt, venligt og imødekommende overfor klubbens medlemmer og gæster.
 • Vi ønsker at bidrage til det frivillige arbejde i klubben, ved at deltage i arbejdsdage, bidrage til diverse arrangementer og i udvalgsarbejdet
 • Vi støtter op om klubbens værdier ved at optræde som gode ambassadører i forhold til disse i almindelighed og elitetruppens værdier i særdeleshed
 • Vi ønsker at bidrage til et sundt og godt socialt og sportsligt miljø i elitetruppen, der bygger på respekt for hinanden og holdånd.
 • Vi bakker op hinanden op i træning og matcher
 • Vi accepterer ikke alkohol under spil i danmarksturneringen

 Forventninger til spillerne indsats i elitearbejdet

Spilleren deltager engageret og aktivt i:

 • Den ugentlige træning og arbejder målrettet med den træningsplan, der defineret af træneren – melder afbud til træneren hvis man er forhindret.
 • Træningsweekender og andre træningsarrangementer
 • Truppens sociale og fundraising arrangementer
 • Ranglisteturneringer og klubmesterskaber
 • Danmarksturneringen og juniorhold på de hold man udtages til – afbud kun mod gyldig grund meldt ud i god tid på forhånd – helst ved sæsonstart
 • At man er indforstået med at der kan forekomme rimelig egenbetaling for spillertøj, som er obligatorisk for deltagelse på holdet.
 • At man yder aktive arbejdsbidrag til klubben og elitetruppen.

Spilleren forventes desuden at levere en engageret indsats med målrettet at selvtræne på og/eller arbejde med de fokusområder, som er defineret i samråd med træneren. Lever man ikke op til truppens værdier og de forventninger der stilles til spillerne i truppen, glider man ud af truppen af elitespillere/ynglingespillere. 

Ynglinge i træningstruppen forpligter sig under de samme betingelser som elitetruppen – og spiller på klubbens juniorhold i U25 rækken, og kan deltage i DGU/JDT-turneringer for klubben. Antallet af DGU-juniorelite turneringer aftales med eliteudvalget.  Evt. deltagelse i DGU eliteturneringsspillere for 25+ år aftales også med eliteudvalget.