Seniorer

Se nyheder fra seniorer her

Seniorudvalget består af:

Vagn Liltorp – formand, Tlf.: 24 42 10 67, vagn@liltorp.org
Anne Grethe Andersen – kasserer, Tlf. 3069 5469, agan@kabelmail.dk
Finn Holleufer, Tlf: 4080 2234, finn.holleufer@webspeed.dk
Ole Junker, Tlf. 4063 9483,  ojunker@oz8nd.dk
Anni Eichel, Tlf. 6086 0707, anni.eichel@gmail.com
Elsebeth Ring, Tlf.: 4034 2014, ering@mail.dk

Seniorerne spiller turnering hver onsdag året rundt.

Turneringerne er en tællende turneringer, så længe det er muligt at spille under handicapbetingelser.

Turneringsfee er kr. 20,00

Fra og med onsdag, den 14. oktober 2020 ændrer seniorerne mødetid til senest kl. 09:30.
Kl. 09:30
trækkes der startkort, og spillerne går på banen efter startlisten.
Kl. 09:45
tee’es der ud, og der spilles 18 huller.
Ønsker man kun at spille 9 huller, er det en mulighed. Vælg for-9 eller bag-9.
Der er desuden mulighed for at vælge at spille fra alternativt teested.

Onsdag, den 14. april 2021 vender seniorerne tilbage til den tidlige mødetid,  som er kl. 08:30.
Nærmere herom til den tid.

Seniorerne spiller venskabsturneringer med følgende klubber:
Mollerup Golf Club, Hammel Golf Klub og Grenaa Golfklub
Der spilles turnering på såvel hjemmebane som udebane.


Turneringsbetingelser for seniorturneringer

Alle turneringer vil, hvis muligt, være tællende og afvikles efter golfreglerne, udgivet af R&A og USGA, og de til enhver tid af DGU godkendte Lokalregler, herunder eventuelle midlertidige Lokalregler.

De ugentlige Senior turneringer
Seniorklubbens turneringer findes offentliggjort i Golfbox under Klubturneringer samt tillige på klubbens hjemmeside under Seniorer => Seniorturneringer. Her vil også være offentliggjort, om der på en given spilledato gælder særlige turneringsbetingelser.
Alle turneringerne er lukkede turneringer for medlemmer af Norddjurs Golfklubs Seniorklub samt øvrige medlemmer af Norddjurs Golfklub, som har spilleret til stor bane.
Der spilles normalt 18 huller, men der er mulighed for at spille 9 huller (for-9 eller bag-9). Der er desuden mulighed for at vælge at spille fra alternativt teested.

Tilmeldelse og turneringsafvikling
Tilmeldelse i forvejen er ikke mulig. Spilleren tilmelder sig ved at møde op på spilledagen inden seneste mødetidspunkt. Spilleren udskriver scorekort, som afleveres til turneringsledelsen samtidig med betaling af turneringsfee.
Der er gunstart på alle huller. Turneringen starter ved, at hver spiller trækker et startnummer, hvorefter de går til starthullerne efter startlisten.
Turneringen afvikles efter de samme regler, som er gældende for Golfklubbens generelle turneringsbetingelser:
https://norddjursgolf.dk/turneringer/turneringsbetingelser/
Afsnittet: ”Turneringens afvikling”.
Efter turneringen er der præmieuddeling i såvel damerækken som herrerækken. I tilfælde af lige scores vinder laveste handicap.

Særlige turneringer
Venskabsturneringer: Deltagelse i venskabsturneringer med andre klubber kræver tilmeldelse i Golfbox samt, at deltageren er fyldt 60 år. Det gælder såvel for spil på hjemmebane som på udebane.
Der gælder som oftest særlige turneringsbetingelser, som begrænsning i deltagerantal. Desuden skal turneringsfee nogle gange betales i forbindelse med tilmeldelsen. Se turneringsbetingelserne som er offentliggjort for turneringen i Golfbox og på hjemmesiden.
Udebanemesterskab: Deltagelse i det årlige udebanemesterskab kræver tilmeldelse i Golfbox. Deltageren skal være fyldt 60 år for at kunne deltage i mesterskabet. Se mesterskabets turneringsbetingelser om tilmeldelse og betaling af turneringsfee.
Medlemmer, som ikke er fyldt 60 år, kan deltage i arrangementet og turneringen, men de kan ikke spille med om mesterskabet.