Se nyheder fra Seniorklubben her

Seniorerne spiller turnering hver onsdag året rundt.

Turneringerne er tællende turneringer, så længe det er muligt at spille under handicapbetingelser.
Turneringsfee er kr. 25,00

Sommersæson:

Fra 1. april til 30. september er seneste mødetidspunkt på onsdage Kl. 08.50.

Vintersæson:

Fra 1. oktober til 31. marts er seneste mødetidspunkt på onsdage Kl. 09:30.

Se nedenfor under Turneringsbetingelser for seniorturneringer hvordan man forholder sig, når man møder op til en turnering og tilmelder sig.

Medlemmer i udvalget:

Vagn Liltorp, formand
Tlf. 2442 1067, k.v.liltorp@gmail.com

Lars Winther, kasserer
Tlf.: 4115 0510, lars.winther@netmail.dk

Dorthe Hougaard, referent
Tlf.: 2992 8112, dorthehougaard@yahoo.dk

Ole Junker, IT-ansvarlig
Tlf.: 4063 9483, ojunker@oz8nd.dk

Steen Rokbøl – IT-opgaver
Tlf.: 6130 8405, rokboel@icloud.com

Bodin Julius
Tlf,: 2360 6205, bbjulius@live.dk

Hanne Næsby
Tlf.: 5186 2535, Hanne.naesby@gmail.com

Vedtægt for Norddjurs Golfklubs Seniorklub

Se nyheder fra seniorer her

Betalinger til seniorklubben

Betalinger kan foretages via MobilePay eller via Netbank til Seniorklubbens bankkonto.

Mobile Pay nummer: 262778 – Konto navn: Norddjurs Golfklub – Seniorklubben.
Angiv medlemsnummer og navn, samt eventuelt hvad betalingen vedrører, i kommentarfeltet.

Seniorklubbens bankkonto i Djurslands Bank:
Overførsel via Netbank.

Reg. nr.: 7261 –  Konto nr.: 1022020
Angiv som tekst: Medlemsnummer og navn. Angiv, hvis det er muligt, hvad betalingen vedrører. Der er desværre ikke plads til så meget tekst i tekstfeltet.

Turneringsbetingelser for seniorturneringer

Onsdags seniorturneringer og venskabsturneringer afvikles efter golfreglerne, udgivet af R&A og USGA, og de til enhver tid af DGU fuldt godkendte Lokalregler, herunder eventuelle midlertidige lokalregler.
Opmærksomheden henledes på, at som Alternativ til spil fra forrige sted har standard lokalregel E-5: ”Drop bold på fairway for mistet bold eller ved bold Out of Bounds” været i kraft under golfklubbens lokal regler og desuden været fuldt gældende for alle seniorturneringer siden januar 2019.

Alle seniorturneringer vil, hvis muligt efter handicapreglerne, være tællende til handicapregulering.

De ugentlige Senior turneringer
Seniorklubbens turneringer findes offentliggjort i Golfbox under Klubturneringer samt tillige på klubbens hjemmeside. Her vil også være offentliggjort, om der på en given spilledato gælder særlige turneringsbetingelser.
Alle turneringerne er lukkede turneringer for medlemmer af Norddjurs Golfklubs Seniorklub samt øvrige medlemmer af Norddjurs Golfklub, som har spilleret til stor bane.
Der spilles normalt 18 huller, men der er mulighed for at spille 9 huller (for-9 eller bag-9). Der er desuden mulighed for at vælge at spille fra alternativt teested.

Tilmeldelse og turneringsafvikling
Tilmeldelse i forvejen er ikke mulig. Spilleren tilmelder sig ved at møde op på spilledagen inden seneste mødetidspunkt. Spilleren udskriver scorekort, som afleveres til turneringsledelsen samtidig med betaling af turneringsfee.
Der er gunstart på alle huller. Turneringen starter ved, at hver spiller trækker et startnummer, hvorefter de går til starthullerne efter startlisten.

Afsnittet: ”Turneringens afvikling”.
Efter turneringen er der præmieuddeling i såvel damerækken som herrerækken. I tilfælde af lige scores vinder laveste handicap.

Særlige turneringer
Venskabsturneringer: Deltagelse i venskabsturneringer med andre klubber kræver tilmeldelse i Golfbox samt, at deltageren er fyldt 60 år. Det gælder såvel for spil på hjemmebane som på udebane.

Der er som hovedregel begrænsning i deltagerantallet, normalt 50 deltagere fra hver klub. Turneringsfee betales i forbindelse med tilmeldelsen som overførsel via Mobile Pay eller via Netbank. Se turneringsbetingelserne som er offentliggjort for turneringen i Golfbox og på hjemmesiden.

Seniorerne spiller venskabsturneringer med følgende klubber:
Mollerup Golf Club, Hammel Golf Klub og Grenaa Golfklub
Der spilles turnering på såvel hjemmebane som udebane.

Udebanemesterskab: Deltagelse i det årlige udebanemesterskab kræver tilmeldelse i Golfbox. Deltageren skal være fyldt 60 år for at kunne deltage i mesterskabet. Se mesterskabets turneringsbetingelser om tilmeldelse og betaling af turneringsfee.
Medlemmer, som ikke er fyldt 60 år, kan deltage i arrangementet og turneringen, men de kan ikke spille med om mesterskabet.