Seniorer

Seniorudvalgsmøde den 10. juni 2020

Fra mandag den 8. juni 2020 er forsamlingsforbuddet blevet forhøjet fra 10 til 50 personer. I den anledning har seniorudvalget afholdt møde med henblik på at finde en mulighed for at genstarte onsdagsturneringerne uden at komme i konflikt med de gældende restriktioner og retningslinier. Det blev vedtaget at starte med en ”skrabet” udgave, hvor vi…

Seniorklubbens konstituerende bestyrelsesmøde, 15. januar 2020

Umiddelbart efter dagens Statusmøde holdt den nyvalgte Seniorbestyrelse konstituerende møde. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand :        Vagn Liltorp Kasserer:         Anne Grethe Andersen Sekretær:         Ole Junker Bestyrelse:       Finn Holleufer Annie Eichel Elsebeth Ring   Referent: Ole Junker 15. januar 2020.

Referat fra Seniorklubbens Årsmøde/Statusmøde onsdag, den 15. januar 2020

Efter at have uddelt præmier til præmietagerne efter dagens onsdagsturnering gik formand Jens Peder Andersen (JPA) straks over til det annoncerede Statusmøde. JPA oplæste dagsordenen for mødet: 1. Formandens beretning 2. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren Anne Grethe Andersen (AGA) 3. Venskabsturneringer 2020 ved Ole Junker (OJ) 4. Fremlæggelse af udkast til Vedtægt for Seniorklubben…

Seniorernes årsmøde.

Referat fra årsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde følger senere. Til download vedlægges som lovet: Udkast til Senior Vedtægt (PDF-fil) Kommentarer til udkastet kan sendes til: oj@norddjursgolf.dk senest den 22. januar 2020. Seniorudvalget

Seniorernes venskabsturneringer i 2020

Følgende spilledatoer er aftalt med vores venskabsklubber i 2020. Notér datoerne i din kalender. Uge 18 på udebane – tirsdag, den 28. april – Mod Mollerup i Mollerup Uge 21 på udebane – mandag, den 18. maj – Mod Hammel i Hammel Uge 26 på hjemmebane – onsdag, den 24. juni – Mod Grenaa i…

Seniorernes venskabsturneringer i 2019.

Følgende datoer er aftalt med vores venskabsklubber i 2019: Uge 17 – onsdag, den 24. april – mod Mollerup i Norddjurs Uge 21 – onsdag, den 22. maj – mod Hammel i Norddjurs Uge 26 – torsdag, den 27. juni – i Grenaa Uge 33 – onsdag, den 14. august – mod Grenaa i Norddjurs…