Seniorer

Seniorklubbens generalforsamling, onsdag den 26. januar 2022

Der er tilmeldt 31 deltagere til generalforsamlingen, der afholdes efter dagens turnering. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Som tidligere meddelt i meddelelse, udsendt som mail, ønsker to bestyrelsesmedlemmer ikke genvalg: Vagn Liltorp Elsebeth Ring Følgende medlemmer er villige til at modtage valg: Bodin Julius Dorte Hougaard Steen Rokbøl Det reviderede regnskab for 2021…

Seniorernes venskabsturneringer i 2021

Følgende spilledatoer er aftalt med vores venskabsklubber i 2021 Notér datoerne i din kalender. Uge 18 på udebane – mandag den 3. maj 2021. Vi spiller i Hammel. Uge 19 på hjemmebane – onsdag, den 12. maj 2021. Vi får besøg af Mollerup. Uge 26 på udebane – torsdag, den 1. juli 2021. Vi spiller…

Indkaldt Senior Generalforsamling – udskydes

I henhold til Senior Vedtægten varslede vi den 22. december 2020 indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag, den 13. januar 2021 med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                      2) Formandens beretning                                      3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                      4) Indkomne forslag                                      5) Fastsættelse af turneringsfee                                      6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                      7) Valg af revisor                                      8)…

Indkaldelse til Senior Generalforsamling

I henhold til Senior Vedtægten indkaldes til ordinær generalforsamling Onsdag, den 13. januar 2021 efter onsdagsturneringen. med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                       2) Formandens beretning                                       3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                       4) Indkomne forslag                                       5) Fastsættelse af turneringsfee                                       6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                       7) Valg af revisor                                      …

Seniorudvalgsmøde den 10. juni 2020

Fra mandag den 8. juni 2020 er forsamlingsforbuddet blevet forhøjet fra 10 til 50 personer. I den anledning har seniorudvalget afholdt møde med henblik på at finde en mulighed for at genstarte onsdagsturneringerne uden at komme i konflikt med de gældende restriktioner og retningslinier. Det blev vedtaget at starte med en ”skrabet” udgave, hvor vi…

Seniorklubbens konstituerende bestyrelsesmøde, 15. januar 2020

Umiddelbart efter dagens Statusmøde holdt den nyvalgte Seniorbestyrelse konstituerende møde. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand :        Vagn Liltorp Kasserer:         Anne Grethe Andersen Sekretær:         Ole Junker Bestyrelse:       Finn Holleufer Annie Eichel Elsebeth Ring   Referent: Ole Junker 15. januar 2020.

Referat fra Seniorklubbens Årsmøde/Statusmøde onsdag, den 15. januar 2020

Efter at have uddelt præmier til præmietagerne efter dagens onsdagsturnering gik formand Jens Peder Andersen (JPA) straks over til det annoncerede Statusmøde. JPA oplæste dagsordenen for mødet: 1. Formandens beretning 2. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren Anne Grethe Andersen (AGA) 3. Venskabsturneringer 2020 ved Ole Junker (OJ) 4. Fremlæggelse af udkast til Vedtægt for Seniorklubben…

Seniorernes årsmøde.

Referat fra årsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde følger senere. Til download vedlægges som lovet: Udkast til Senior Vedtægt (PDF-fil) Kommentarer til udkastet kan sendes til: oj@norddjursgolf.dk senest den 22. januar 2020. Seniorudvalget

Seniorernes venskabsturneringer i 2020

Følgende spilledatoer er aftalt med vores venskabsklubber i 2020. Notér datoerne i din kalender. Uge 18 på udebane – tirsdag, den 28. april – Mod Mollerup i Mollerup Uge 21 på udebane – mandag, den 18. maj – Mod Hammel i Hammel Uge 26 på hjemmebane – onsdag, den 24. juni – Mod Grenaa i…