Medlemmer af baneservice prøver at fremme et glidende spil på banen.

Vi henstiller derfor alle til at efterkomme deres anvisninger og eventuelle påtaler. Dette kan for eksempel ske ved at slå bolde sammen til 3 og 4 bolde.

Baneservice kan påtale følgende:

 • Unødigt langsomt spil
 • At bagfra kommende, hurtigere spillere, ikke vinkes igennem, hvis der er plads foran
 • Forkert placering af bags ved greens
 • Manglende genplacering af turf
 • Manglende rivning og genplacering af riverne i bunkers
 • Manglende opretning af nedslagsmærker
 • Påklædning, der skønnes uden for almindelige golfnormer
 • Henkastning af affald som cigaretskod, emballage o.l. på og ved banen.

Baneservice vil kontrollere:

 • At spillerne er berettiget til spil (synligt bagmærke)
 • At gæstespillere har betalt greenfee og kan fremvise DGU kort.
 • At hver spiller har egen bag.

Sanktionsmuligheder:

 • Vejlede og hjælpe
 • Tilrettevise
 • Påtale
 • Bortvise spilleren den pågældende dag

Opstår der tvivl om anvisninger og påtaler, er det klubbens bestyrelse, der afgør sagen.
Baneservice kan forekomme på alle ugens dage. Kontrollen udføres af medlemmer af Baneservice