Medlemmer i teamet:

 1. Bent Johansson , mobil 6178 3549, 1949bent@gmail.com
 2. Bent Steffensen, mobil 4019 9294, bentsteff24@gmail.com
 3. Vagn Liltorp, mobil 2442 1067, k.v.liltorp@gmail.com
 4. Niels Hansen, mobil 2045 5257, anh15info@gmail.com
 5. Ole Elkær, mobil 2035 1157, olel@favrskov.dk
 6. Svend G. Christensen, mobil 2331 2046, svendc@hotmail.dk
 7. Villy Jensen, mobil 5186 4951, elvi@elromail.dk
 8. Ole Bøttern Jensen, mobil 5153 0323, oe4851@gmail.com
 9. Jørgen B. Nielsen, (formand), mobil 4032 3046, hnjbn16@gmail.com
 10. Ole Birger Bach, mobil 4015 3084, obb@outlook.dk


Se nyheder fra baneservice her

Formål:
Formålet med Baneserviceteamet og dets arbejde er at bidrage til den nødvendige hjælp, vejledning, information m.m. for klubbens medlemmer og de mange greenfee-gæster fra diverse andre klubber.

Her menes bl.a. at:

 • sikre at spillet på banen afvikles glidende og uden gener og om nødvendigt sørge for, at der bliver vinket igennem.
 • kontrollere at alle spillere er spilleberettigede og kan forevise korrekt fotolegitimation (klubmedlemskort pr. febr. 2020)
 • sikre at spillet foregår uden gener for banen.
 • kontrollere at greenfeespillerne har betalt greenfee efter indgået aftale.

Ansvarsområde:
Følge spillet på banen med tidsintervaller – som udvalget selv planlægger.
Påtale overtrædelser.
Vejlede og hjælpe.

Grundlag for teamets kompetence:
Kendskab til klubbens lokalregler.
Kendskab til klubbens greenfeeaftaler.
Kendskab til golf- og etiketteregler.

Sanktionsmuligheder:
Påtale.
Tilrettevise.
Vejlede og hjælpe.
Bortvise den pågældende dag.


Nedsættelse af et baneserviceteamet:

Formand udpeges af bestyrelsen: Jørgen B. Nielsen.
Øvrige medlemmer: de nuværende medlemmer af teamet.
Medlemmer forsynes med identifikationspapir.
Procedure for banekontrol udarbejdes af teamet.
Bestyrelsen orienteres om proceduren.
Fornyelse af teamet kan ske ved, at klubbens medlemmer henvender sig, eller at formanden for udvalget henvender sig til enkelte medlemmer.
Baneserviceteamet disponerer over en golfbil med synligt banekontrol og baneservice skilt.

Møder:
Teamet holder møder efter behov, hvor ovenstående opgaver drøftes, nye ideer fremlægges, m.m.
Der udfærdiges dagsorden til og referat fra møderne – som afholdes i slutningen af hhv. marts og august måned. Det godkendte referat sendes til Sekretariatet til orientering og videre derfra til Bestyrelsen for orientering.