Medlemmer i udvalget:

Ivan V. Jensen, (formand)  Tlf. 4041 7073, tjek@oncable.dk
Lone Nielsen, Tlf.: 6172 1317, lonefrancis1@gmail.com
Jannet Hansen, Tlf.: 6170 7061, frese@post.cybercity.dk
Toni Nygaard, Tlf. 4042 9830, toni@detjodet.dk
Jan Toft, Tlf. 4072 2105, toft@974111.dk
Rene Bang Rasmussen, Tlf. 23285705, bangrasmussen@hotmail.com
Søren Rosenkilde, Tlf. 24682169, soero@dsb.dk

Se nyheder fra begynderudvalget her


Formål

Formålet med Begynderudvalget og dets arbejde er at bidrage til klubbens mission ved at tiltrække nye medlemmer til klubben og give dem den nødvendige hjælp og vejledning som begyndere, så de oplever glæde ved golfspillet og føler sig hjemme i klubben med henblik på mange års medlemskab.

Endvidere driver Begynderudvalget Klub 37,  som sammen med øvrige klubber i klubben, er et tilbud til medlemmerne.

Målsætning

Begynderudvalgets målsætning er at rekruttere, uddanne og fastholde mindst 35 nye medlemmer pr. år og drive Klub 37 med minimum 20 deltagere pr. turnering

Strategi

Begynderudvalget vil planlægge og gennemføre specifikke aktiviteter med det formål at øge kendskab til golfspillet og Norddjurs Golfklub.

Der tænkes i målrettet markedsføring for særlig relevante grupper af nye medlemmer.

Begynderudvalget vil gennem markedsføring og synlighed promovere klubben i nærområdet, samt målrette markedsføring for særlige relevante grupper af nye medlemmer.

Opgaver

 Begynderudvalgets hovedopgaver er at

 • planlægge og gennemføre åbent-hus dage (med nødvendig markedsføring heraf)
 • planlægge og gennemføre aktiviteter med henblik på rekruttering.
 • planlægge og gennemføre begynderforløb, herunder kanin- og Klub 37-turneringer samt åbnings-og afslutningsturnering for begyndere og Klub 37

Disse tre hovedopgaver indebærer bl.a

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af kursus- og informationsmateriale til begyndere
 • Planlægning af orienteringsaftner og regelundervisning
 • Samarbejde med Pro’en om begynderforløbet
 • Samarbejde med Sekretariatet om begynderforløbet
 • Etablering og vedligeholdelse af kontaktpersonordning for begynderne
 • Etablering, vedligeholdelse og uddannelse af holdkaptajner
 • Evaluering af begynderforløbet
 • Administration og drift af Klub 37

 Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af Bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende og nye medlemmer findes ved opslag på opslagstavlen og hjemmesiden og/eller personlig henvendelse til medlemmer.

Begynderudvalget holder minimum 6 møder om året, hvor ovenstående opgaver drøftes,tilrettelægges og fordeles.

Der udfærdiges dagsorden til og referat fra møderne. Sekretæropgaven går på frivillig skift blandt medlemmerne. Det godkendte referat sendes til Kommunikationsudvalget og til Sekretariatet til orientering og videre foranstaltning

Begynderudvalget – 5.2.2021