Har du gode ideer, spørgsmål, ris eller ros, så send os en mail på sponsor@norddjursgolf.dk

Medlemmer i udvalget:

Morten Palsgaard, (formand) Tlf. 2511 7792, mp@norddjursgolf.dk
Poul Anker Pedersen, poulankerp@gmail.com
Jesper Lindgaard Larsen, Tlf. 2326 2253, jll@norddjursgolf.dk

Se nyheder fra sponsorudvalget her

Formålet med Sponsorudvalget og dets arbejde er at tiltrække- og opretholde nye og nuværende sponsorer til gensidig gavn for sponsorerne og golfklubben.

Opgaver:

  • Opsøge og tiltrække nye sponsorer.
  • Salg af sponsorrater
  • Etablere sponsorkontrakter og opretholde disse
  • Etablere og opretholde et konstruktivt samarbejde mellem sponsorerne og golfklubben
  • Servicere og holde kontakt til sponsorer så de oplever et godt forhold til Norddjurs Golfklub til fælles bedste
  • Koordinere indkøb af div. materialer til den daglige drift med vores sponsorer.
  • Afholdelse af årlig sponsorturnering.
  • Udvalgets formand udpeges at Bestyrelsen. Udvalgsmedlemmer er selvsupplerende og findes ved personlig henvendelse til medlemmer samt opslag på opslagstavlen og hjemmeside.
  • Sponsorudvalget holder minimum 6 møder om året, hvor ovenstående opgaver drøftes, tilrettelægges og fordeles mellem udvalgets medlemmer.
  • Der udfærdiges referat fra møderne. Det godkendte referat sendes til Sekretariatet til orientering og videre foranstaltning.


Sponsorudvalget – Allingåbro, den 7. December 2012