Har du gode ideer, spørgsmål, ris og ros til os så send en mail til klubhusudvalg@norddjursgolf.dk

Medlemmer i udvalget:

Annie Pihl, (formand), Tlf. 2565 9005 aps@norddjursgolf.dk
Poul Anker Pedersen, Tlf.: 4088 4170, poulankerp@gmail.com
Jonny Nielsen, Tlf.: 2684 4691, jytte.jonny.w@gmail.com
Flemming Frandsen, Tlf.: 2148 4547, ftf3005@gmail.com
Ole Bøttern, Tlf.: 5153 0323, oe4851@gmail.com
Søren Bang, Tlf.: 4030 5867, sorenbang3@gmail.com 

Se nyheder fra klubhusudvalget her


Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen, øvrige medlemmer udpeges af formanden og godkendes af bestyrelsen.
Udvalget afholder møder efter behov. Møder indkaldes med angivelse af dagsorden.
Referat fra møderne tilsendes Bestyrelsen til orientering.

Formål
At føre tilsyn med klubhus og øvrige bygninger for at sikre at indretning samt ind- og udvendig vedligeholdelse til stadighed er i orden.

Målsætning
Arbejde for, at faciliteter i og omkring klubhus og bagrum indrettes således, så klubbens medlemmer og gæster kan færdes i gode og indbydende omgivelser, der kan bidrage til at understøtte et godt, socialt klubliv.

Strategi
At finde medlemmer med diverse håndværksmæssig baggrund, som er villige til at udføre mindre reparations- og arbejdsopgaver frivilligt.

Opgaver

 • Udvalget er ansvarlig for vedligeholdelse af klubhus og udenoms arealer.
 • Udvalget er ansvarlig for indretning og inventar i klubhus, samt på terrasse.
 • Udvalget er ansvarlig for vedligeholdelse af greenkeeperbygning udvendig samt bagrum og bagskabe
 • Almindelig drift af ovenstående hører under sekretariat / greenkeepere – som orienterer klubhusudvalget om evt. tiltag
 • Vedligeholdelse af tavler (HIO, klubmesterskabstavler etc.)
 • Mindre reparationer og udbedringer på ad hoc basis.
 • At skifte pærer og lign. i klubhuset
 • At holde øje med og regulere varmetermostater i samarbejde med sekretariatet
 • Evt. reparationer af div. i klubhuset, som kan udføres uden autorisation
 • Hækkeklipning på terrassen
 • Bekæmpelse af ukrudt og fejning af terrasse og øvrige flisearealer.
 • Rengøring af terrasseborde og -stole.
 • Vask og evt. imprægnering af fliser.
 • Svale-problemer
 • Opsætning og nedtagning af parasoller hhv. forår og efterår samt småreparationer.
 • Div, på efterspørgsel. F,eks. opsætning af telt til uge 34.

Opgaver, der også kan løses af frivillige:

 • Fejning i bagrumsbygningerne – udføres efter behov
 • Pasning af blomsterkrukker og blomsterbede

Udvalget indkalder evt. ekstra frivillige til større renholdelsesopgaver f.eks. forårsrengøring via golfbox og fysisk opslag og tilmeldingsseddel på et synligt sted.

Frivillige til andre større ekstraopgaver rekrutteres efter behov ved opslag på hjemmesiden og mail til klubbens medlemmer.
Frivillige til disse opgaver får forplejning på dagen og modtager evt. en mindre erkendtlighed.

Klubhusudvalget 9/3 – 2023