Har du gode ideer, spørgsmål, ris og ros til os så send en mail til klubhusudvalg@norddjursgolf.dk

Medlemmer i udvalget:

Annie Pihl, formand, Tlf. 2565 9005 aps@norddjursgolf.dk
Poul Anker Pedersen, Tlf.: 4088 4170, poulankerp@gmail.com
Jonny Nielsen, Tlf.: 2684 4691, jytte.jonny.w@gmail.com
Flemming Frandsen, Tlf.: 2148 4547, ftf3005@gmail.com
Ole Bøttern, Tlf.: 5153 0323, oe4851@gmail.com

Se nyheder fra klubhusudvalget her


Forretningsorden:
.

Formål

 • At føre tilsyn med klubhus og øvrige ejendomme for at sikre at indretning samt ind- og
  udvendig vedligeholdelse til stadighed er i orden.

Målsætning

 • Arbejde for, at faciliteter i og omkring klubhus og bagrum indrettes således, så klubbens medlemmer og gæster kan færdes i gode og indbydende omgivelser, der kan bidrage til at understøtte et godt, socialt klubliv.

Strategi

 • At finde medlemmer med diverse håndværksmæssig baggrund, som er villige til at udføre mindre reparations- og arbejdsopgaver frivilligt.

Opgaver

 • Udvalget er ansvarlig for daglig drift og vedligeholdelse af klubhus og udenoms arealer.
 • Udvalget er ansvarlig for indretning og inventar i klubhus, samt på terrasse.
 • Udvalget er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af greenkeeperbygning og bagrum.
 • At påse, at budgetter for husets drift og vedligeholdelse overholdes.

Forretningsorden

 • Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen.
 • Øvrige medlemmer udpeges af formanden og godkendes af bestyrelsen.
 • Udvalget afholder møder efter behov. Møder indkaldes med angivelse af dagsorden. Referat fra møderne tilsendes Bestyrelsen til orientering.

Ejendomsudvalget – 24. februar 2014.