Gode ideer, spørgsmål, ris og ros kan sendes til baneudvalg@norddjursgolf.dk

Medlemmer i udvalget:

Peter Klemmensen, (formand) Tlf.: 2637 0348  pk@midtdjurstraktorlager.dk
Chefgreenkeeper Stig Helenius, Tlf.: 2117 3919, keeper@norddjursgolf.dk
Peter Mosdal Jensen, Tlf.: 2574 2513, pm@norddjursgolf.dk
Henrik Jacobsen, Tlf:  2126 1265 Mail: jacobsen@golfbanearkitekt.dk
Carsten Schmidt Sommergreen Tlf. 2272 5354

Se nyheder fra Baneudvalget

Se Baneplan for 2022-2027

 

Formål

At forestå den overordnede planlægning, drift, vedligeholdelse og ledelse af klubbens baneanlæg.

Ansvarsområde:

 • Løbende at vurdere banens stand og sammen med green keeperen at iværksætte nødvendige arbejder for at opretholde den ønskede standard.
 • At sætte mål for banens vedligeholdelsesstandard.
 • At planlægge og prioritere tilretninger og forbedringer af banen. (egentlige ændringer foretages kun efter godkendelse i bestyrelsen).
 • Løbende, sammen med greenkeeperen, at vurdere maskinparken og materiel og udarbejde flerårige planer og budgetter for vedligeholdelse,udskiftning og anskaffelse af maskiner og andet materiel.
 • At udarbejde driftsbudgetter til godkendelse i bestyrelsen.
 • At overholde godkendte budgetter
 • Sørge for at love og andre forpligtigelser overholdes på baneområdet, specielt arbejdsmæssige og miljømæssige krav.
 • Sammen med greenkeeperen at planlægge uddannelse af personale.
 • At forhandle løn og ansættelsesvilkår med greenkeeper og andet personale til godkendelse i bestyrelsen (formanden)
 • At udøve arbejdsgiverens instruks- og kontrolbeføjelse. (formanden).
 • At orientere medlemmerne om større banearbejder, baneændringer,baneproblemer og banelukninger (begrundet i banenstilstand).
 • At samarbejde med Turneringsudvalget om banesætning og med Regel-og handicapudvalget om lokale regler og andre ordensforskrifter.
 • At afholde 5 møder årligt og derefter efter behov

Medlemmer:

Formanden udpeges af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af formanden og godkendes af bestyrelsen.