Medlemmer i udvalget:

Peter Mosdal Jensen, (formand) Tlf.: 2574 2513, pm@norddjursgolf.dk
Arne Mikkelsen, Tlf.2088 6914 aasearne4@gmail.com
Jannet F. Hansen frese@post.cybercity.dk

Se nyheder fra eliten her

 

Hvordan bliver jeg en del af Eliten?
Ønsker du at blive elitespiller, skal du først og fremmest kontakte eliteudvalget eller vores pro. Du er også meget velkommen til at tage fat i en af spillerne for hjælp.
For at være selvskrevet elitespiller i Norddjurs Golfklub skal ens handicap ligge under 8,5 for herrer og 15,0 for piger og helst lavere.
Hvis du ikke kan opfylde dette krav, er du velkommen til at deltage i vores ranglisteturneringer som afholdes i april og maj.
Grænsen for at deltage er handicap 12 for herrer og 20 for damer.

 

Formål

Formålet med eliteudvalget er at generere og udvikle golftalenter i Norddjurs Golfklub for herved at fastholde og udbygge et højt niveau blandt klubbens spillere i et attraktivt sports- og træningsmiljø. Eliteudvalget ønsker en trup af elite/turneringsspillere, der er synlige i klubben, bidrager til klubben og deltager aktivt i klubbens arrangementer, inspirerende for unge og ældre i klubben, og som generelt er aktive og gode ambassadører for Norddjurs Golfklub, internt såvel som eksternt

Målsætning
Eliteudvalgets målsætning er at sikre udviklingen af såvel herre- som damegolf i klubben. De sportslige målsætninger fastsættes ud fra klubbens sportslige visioner samt økonomiske ressourcer.

Strategi
Eliteudvalget opstiller klare forventninger til spillerne i elitetruppen og vil gennem struktureret træning, ranglisteturneringer, sociale arrangementer, deltagelse i klubarrangementer og fokus på gode resultater i Danmarksturneringen skabe et godt sportsligt og socialt miljø omkring truppen af elite-/turneringsspillere. Ligeledes vil udvalget formidle informationer om sine aktiviteter og resultater i klubben såvel som i lokale medier.

Opgaver
Eliteudvalgets opgaver er bl.a. at:

  • Tilrettelægge struktureret og målrettet sæsonplan og fælles træning for herrer og damer
  • Planlægge budget for truppen af turnerings-/elitespillere
  • Afvikle Danmarksturnering
  • Synliggøre elitearbejdet i klubben bl.a. via klubbens hjemmeside
  • Tilrettelægge ranglisteturneringer
  • Sikre sundt sports- og træningsmiljø gennem klare forventninger og forventningsafstemning med spillerne
  • Koordinere truppens deltagelse i frivillige opgaver i klubben, fx arbejdsdage, Company-Days, Åbent Hus-arrangementer, Golf for Sjov, vagtplaner osv.
  • Udarbejde pressemeddelelser efter sportslige begivenheder
  • Motivere elitespillernes deltagelse i klubturneringer

Forretningsorden
Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende og nye medlemmer findes ved personlig henvendelse til medlemmer samt opslag på opslagstavlen og hjemmesiden.
Der afholdes 2-4 koordinerende møder årligt efter behov.
Der udfærdiges dagsorden til og referat fra møderne. Sekretæropgaven går på frivilligt skift blandt medlemmerne. Det godkendte referat sendes til sekretariatet til orientering og videre foranstaltning.

Eliteudvalget