Medlemmer i teamet:

Lars Næsby, (formand) Tlf. 2242 1017, lars.naesby@gmail.com
Verner Helenius, Tlf. 2422 7017, helenius@outlook.dk
Bodin Julius, tlf. 2360 6205, bbjulius@live.dk
Flemming Frandsen, Tlf. 2148 4547, Ftf3005@gmail.com
Torben Grønlund Andersen Tlf.: 6012 3867, torbengronlundandersen@gmail.com
Ejnar Rosengreen Tlf.: 2929 4041, ebrosengreen@gmail.com
Ove Hedemann Nielsen, Tlf. 6131 6467, ovehedemann@42u.dk
Hans Jørgen Grauslund Tlf.: 6082 7231, hans.grauslund@gmail.com
Poul Erik Thomsen Tlf.: 4182 8300

Se nyheder fra serviceteamet her


Teamets opgaver:
Opsamling af bolde på drivingrange og træningsarealer samt drift af bold-opsamler-bilen og klubbens udlejnings-buggies.
Det skal sikres, at der er bolde til rådighed på drivingrange, at træningsarealerne er indbydende at færdes på, og at vore buggies er servicerede og fremstår pæne og indbydende til udlejning.

Desuden arbejdes der med at vedligeholde fremkommeligheden på veje og stier ved at fjerne nedfaldne grene og kviste, samt fjerne kogler, grene og kviste på banen, hvor de måtte være til gene for spillet.

Der afholdes 2 møder om året, hvor opgaverne fordeles mellem medlemmerne. Et omkring sæsonstart og et i forsommeren, hvor forslag til forbedring af måden opgaverne løses på forelægges og diskuteres.

For nuværende har udvalgets medlemmer fordelt sig på opgaverne således:

  • Vedligeholdelse og rengøring af golfbilerne.
  • Oprydning på veje og stier gennem opsamling og fjernelse af nedfaldne grene, kviste og kogler, samt fjerne samme, hvor de måtte være til gene på banen.
  • Opsamling af bolde på driving range samt feje og passe området omkring driving range, så det fremstår pænt og ryddeligt.

Teamet har vedtaget en ugentlig lukning af Driving Range, hver torsdag indtil kl. 09:30, så er det muligt for greenkeeperne at få klippet græsset.