Se nyheder fra Tirsdagsdamer her

Tirsdagsdamerne er en klub i klubben

Når du er medlem af Norddjurs Golfklub, er du automatisk medlem af Tirsdagsdamerne. Du skal være 18 år for at deltage!

Via mail, hjemmeside og opslagstavlen orienteres du om aktiviteter i Tirsdagsdameklubben og så skal du blot selv møde frem om tirsdagen. Det er en god anledning til at lære nye spillemakkere at kende, ligegyldigt om du er helt ny og uanset dit hcp.
Vi lægger meget stor vægt på det sociale aspekt og vil gerne tilrettelægge vores arrangementer, så der er plads til alle.

Det skal være sjovt at deltage.
Efter hver turnering opgøres resultaterne opdelt i A- og B- hcp. grupper. Præmier uddeles i forhold til antal spillere, den første tirsdag om måneden til Fællesturneringen. Handicap-regulering sker både på tirsdage, ved venskabsmatcher og Pink Cup.

>> Download program for 2023 her <<

Medlemmer i udvalget:

Wilma Thorup, formand. Tlf. 2922 7003,  wilma.thorup@gmail.com
Merethe Bering, kasserer.  Tlf. 6169 3935,  Merethebering@hotmail.com
Annette Leth Rasmussen, sekretær. Tlf. 2239 0574, ann.leth3@gmail.com
Birthe Bang, Tlf. 2142 0807, Birthebang3@gmail.com
Lisbeth Murrray, Tlf. 5282 1063, fammur@gmail.com

Suppleant: 
Lis Christensen, Tlf. 6092 0791, lisanninachristensen@hotmail.com

Funktionsbeskrivelse:

 • Tirsdagsdameudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle turneringer på tirsdage med hhv. gunstart og løbende start.
 • Udarbejde forslag til et års-program senest marts og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse.
 • Færdiggøre/publicere et turneringsprogram for klubbens damer med fokus på både det konkurrencemæssige og det sociale samvær. Plan skal offentliggøres senest medio marts på klubbens hjemmeside/golfbox.
 • Evaluere afviklede turneringer.

Forretningsorden:

 • Formanden, der vælges af dameudvalget, indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Udvalgsmedlemmer vælges hvert år for to år af gangen, (med hhv. tre og to) på medlemsmøde ved sæsonafslutning.
  Suppleanter vælges hvert år.
 • Udvalgsmøder afholdes 2 gange årligt – evt. flere hvis påkrævet. Der benyttes også fælles kommunikation via nettet. Al kommunikation via mails skal fremsendes til alle udvalgets medlemmer. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede.
 • Afgørelse træffes ved alm. stemmeflertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Der udarbejdes referat af møderne, der betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er modtaget indenfor 3 dage efter udsendelsen. Referat sendes til dameudvalgets medlemmer og offentliggøres på hjemmesiden.

Målsætning:

 • Tirsdagsdameudvalget vil, under hensyntagen til forskellige interesser, arrangere så mange turneringer som muligt.
 • Turneringerne skal være både konkurrenceorienterede og være målrettet socialt fællesskab.
 • Turneringerne forventes ikke at give overskud, men skal kunne hvile i sig selv rent økonomisk.

Vi spiller hver tirsdag i sæsonen

Tirsdagsturneringerne (Stableford) foregår hhv. om morgenen og om eftermiddagen, hvor der er blokerede tider for Tirsdagsdamerne.
Mød op senest et kvarter før og print dit scorekort, så trækker vi lod blandt de fremmødte kvinder med løbende start.

 • Morgen: fra kl. 9:30 – 9.52 (18 hullers deltagelse)
 • Eftermiddag: fra kl. 16:00 – 16.30 (9 eller 18 hullers deltagelse)

Pris for deltagelse kr. 25,-

Undtaget herfra er den fælles Månedsturnering, som altid er hver den 1. tirsdag i måneden kl. 16.00.
Bagefter samles vi til fælleshygge med spisning og præmieuddeling fra de foregående tirsdage, samt en masse snak og grin.
Pris for deltagelse i månedsturnering, kr. 125,- inkl. mad.

Tilmelding til Månedsturnering og spisning foregår på golfbox.dk senest fredag kl. 18.00 inden turneringen.

OBS: I vintersæsonen er det også muligt at spille med andre kvinder om tirsdagen,  – dog kun om formiddagen fra kl. 9:30 – 9:52
I juli måned er der ingen damegolf om tirsdagen!

Nærmere information og evt. hjælp til tilmelding, fås ved at kontakte et af medlemmerne fra Tirsdagsdameudvalget. Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget eller har gode forslag, ris eller ros.

Udover vores egne turneringer laver vi også venskabsturneringer med andre klubber, som du frit kan deltage i. (mod betaling)

Desuden arrangeres der et udebane-mesterskab som du også er velkommen til at deltage i.
Turneringsprogram ses under klubturneringer på golfbox.dk

Venskabsklubber

 • Randers Golfklub
 • Randers Fjord Golfklub
 • Grenaa Golfklub

Tirsdagsdamernes sang

Melodi: Vi er flikorna fra Skåne…

Vi er pigerne fra Norddjurs, Vi er fulde af humør,
og vi golfer løs i al slags vejr og får en sund kulør,

om det regner, stormer, hagler -men i solskin helst – især
Vi er pigerne fra Norddjurs, Vi ka- bare ikk´la´vær´.