Tirsdagsdamerne

Referat tirsdagsdamer 26. oktober 2021

Referat udvalgsmøde 26. oktober 2021 Deltagere: Wilma Thorup, Tina Sloth Elsborg, Birthe Bang, Annette Leth Rasmussen, Merethe Bering. Afbud: Lene Nordheim   Dagsorden: Konstituering af udvalget Orientering om arbejdet i udvalget Tirsdagsgolf Juleturnering Eventuelt   Konstituering af udvalget Formand: Wilma Thorup Næstformand: Birthe Bang Sekretær: Annette Leth Rasmussen Kasserer: Tina Sloth Elsborg Bestyrelsesmedlem: Merethe Bering…

Tirsdagsdamerne – referat af medlemsmøde den 5. oktober 2021

Formandens beretning Formand Ellen-Margrethe Larsen takkede for fremmødet og aflagde beretning, se den her. Regnskab Kasserer Tina Sloth Elsborg gennemgik regnskabet, som hviler i sig selv. Valg af to medlemmer til bestyrelse og en suppleant Ellen-Margrethe Larsen og Rita Kirkegaard ønskede ikke genvalg I stedet valgtes Wilma Thorup og Anette Leth Rasmussen til udvalget. Lene…

3 kølle turnering og medlemsmøde

Afslutning – tirsdagsdamerne den 5. oktober 2021 Vi slutter sæsonen af med 3 kølle turnering og medlemsmøde den 5. oktober 2021. Vi starter med at spille 3 kølleturnering kl. 16.00 (9 huller) og efter turneringen er der spisning kl. 18.00. Derefter er der overrækning af præmier. Kl. 19.00 er der medlemsmøde med følgende: Dagsorden Formandens…

Resultat, Tirsdagsdamernes månedsturnering

Tirsdagsdamerne fik endelig startet Deres månedsturnering op. 26 damer gik en dejlig runde i flot solskins vejr. Derefter var der spisning i klubhuset mod fremvisning af en negativ coronatest. Der var præmieuddeling fra de almindelige tirsdage og fra selve dagen. A rækken          Marianne Mogensen 32 point B rækken 1 pladsen. Margrethe Boje med 38…

Referat tirsdagsdamer 28. april 2021

Referat dameudvalgsmøde 28. april 2021 Deltagere: Ellen-Margrethe Larsen, Tina Sloth Elsborg, Birthe Bang, Rita Kirkegaard, Merethe Bering. Afbud: Lene Nordheim Dagsorden: Coronapas Orientering om Tirsdagsdamernes aktiviteter / opslagstavlen Eventuelt   Coronapas: Den 8. juni 2021 er der aftalt venskabsturnering med Randers Fjord og Grenå golfklubber. På grund af, at de gældende coronaregler for forsamlinger (50…

Nyt fra tirsdagsdamerne

Tirsdagsdamerne starter med at spille golf, både formiddag og eftermiddag i april måned. På grund af Covid 19 bliver det kun socialt spil uden tilmelding og præmier. Starttidspunkt formiddag kl. 8.30, med mødetid 8.15 Starttidspunkt eftermiddag kl. 16.00, med mødetid 15.45 Indtil videre er månedsmatcher udsat.