Tirsdagsdamernes månedsmatch.

Tirsdagsdamerne afholder månedsmatch den første tirsdag i måneden. Disse billeder er fra d. 5. april 2022, hvor vi spillede Texas Scramble. Texas Scramble er et holdspil. Der var præmier til…

Referat af Tirsdagsdamernes opstartsmøde den 15. marts 2022

Dagsorden: Velkomst og præsentation af udvalget v/Wilma Gennemgang af programmet for sæsonen v/Annette Økonomi, herunder turneringsfee, præmier og hcp-inddeling Forplejning ved måneds- og venskabsmatcher v/Birthe Kommunikation på hjemmesiden, Facebook og…

Referat tirsdagsdamer 26. oktober 2021

Referat udvalgsmøde 26. oktober 2021 Deltagere: Wilma Thorup, Tina Sloth Elsborg, Birthe Bang, Annette Leth Rasmussen, Merethe Bering.Afbud: Lene Nordheim Dagsorden: Konstituering af udvalgetOrientering om arbejdet i udvalgetTirsdagsgolfJuleturneringEventuelt Konstituering af…

Tirsdagsdamernes afslutningsturnering

Tirsdagsdamerne sluttede sæsonen af med en 3-kølleturnering, efterfulgt af medlemsmøde med spisning og præmier.Det var også blomster og tak for den store indsats i udvalget, til Ellen-Margrethe Rimmer Larsen og…

3 kølle turnering og medlemsmøde

Afslutning - tirsdagsdamerne den 5. oktober 2021 Vi slutter sæsonen af med 3 kølle turnering og medlemsmøde den 5. oktober 2021. Vi starter med at spille 3 kølleturnering kl. 16.00…

Anni Fremming får “Pink Cup prisen”

Til Tirsdagsdamernes månedsturnering fik Anni Fremming tildelt "Pink Cup prisen" Det er en helt nystiftet pris, som de tildeler en kvinde, der har ydet en ekstraordinær indsats til glæde for…