Ja tak, jeg vil være medlem af Norddjurs Golfklub.
Jeg er medlem af en DGU-anerkendt golfklub og har DGU-kort og registreret handicap. (Har du tidligere været medlem af en golfklub, skal dokumentation for medlemskab samt handicapregistreringskort forevises.)

Jeg vil gerne registreres med følgende oplysninger:

  Dit fulde navn:

  Adresse:

  Postnummer:

  By:

  Fødselsdato og -år:

  E-mail:

  Telefon/mobil:

  Nuværende klub:

  DGU/Medlemsnummer:

  Dit HCP:

  Jeg har læst og accepterer vedtægten, specielt § 5.

  Kommentar og supplerende oplysninger:
  Er du blevet anbefalet vores klub af et nuværende medlem i Norddjurs Golfklub?
  Skriv venligst "anbefalet af" og vedkommendes fulde navn i feltet herunder:

  Skriv denne kode captchai feltet herunder

  Medlemskab er bindende for et ½ år. (flexmedlemmer og longdistance dog 1 år) Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse med 1 måneds varsel til den 1. Januar eller 1. Juli. 
  Bestyrelsen kan dispensere herfor. Jævnfør vedtægten § 5.

  Flexmedlemskab kan kun opnås ved erhvervelse af banetilladelse i klubben, eller ved overførsel fra en anden klub, hvor man har haft eller har opnået spilleret. Handicaphistorik skal kunne fremvises. Flexmedlemskaber giver ret til spil på klubbens egen bane mod betaling af fuld greenfee. Medlemmet skal reservere spilletid i GolfBox og bekræfte tid/betale greenfee i GolfMore, der udskriver bagmærke, som skal bæres synligt på bag’en. Under spil af banen har medlemmet ret til at benytte træningsfaciliteterne og Par 3 banen ubegrænset. Flexmedlemmer er ikke omfattet af klubbens rabatordninger eller greenfee aftaler med andre klubber.
  Der udstedes DGU-kort F-type.

  Kriterier for Langdistancemedlemskab:
  1. Optagelse kan ske efter ansøgning til bestyrelsen.
  2. Den pågældende ansøger skal være aktivt fuldtidsmedlem af en af DGU anerkendt golfklub.
  3. Ansøgerens hjemmeklubs indmeldelsesgebyr og årskontingent for fuldtidsmedlemskab skal tillige være af ca. samme størrelse som for fuldtidsmedlemmer af Norddjurs Golfklub.