Kontingent skal betales via tilmelding til PBS, så beløbet overføres automatisk til golfklubbens bankkonto.
Såfremt betalingen ikke er tilmeldt PBS og må opkræves manuelt ved tilsendelse af en opkrævning, tillægges et administrationsgebyr på 100 kr på kontingentopkrævning. Golfklubbens sekretariat er gerne behjælpelig med tilmelding til PBS.

Langt den overvejende del af klubbens medlemmer betaler deres kontingent senest på forfaldsdatoen. Det er vi naturligvis glade for!
Der er dog konstant et antal medlemmer, der betaler kontingentet senere end de på kontingentopkrævningen anførte forfaldsdatoer.
De manglende betalinger er naturligvis en belastning for klubbens økonomi, og da det samtidig er forbundet med stort administrativt besvær at håndtere disse manglende betalinger, har bestyrelsen indført nedennævnte faste retningslinjer for kontingentopkrævning og rykkerprocedure.  

Kontingentterminer:

Pr. 1. januar / Pr. 1. juli

Arbejde med fakturering, fakturaudskrivning pågår: 1. – 15. december / 1. – 15. juni
Udskrevne fakturaer udsendes ca.: 15. december / 15. juni
Fakturaer har forfaldsdato og seneste rettidige betalingsdato den 1. hverdag i måneden efter den: 1. januar / 1. juli

Ved manglende tilmelding til automatisk betaling via PBS:
Administrationsgebyr 100,00 kr pr. kontingentopkrævning 1. januar / 1. juli

Ved manglende betaling:
1) Betalingspåmindelse i form af et kontoudtog udsendes: Efter 20. januar / Efter 20. juli
2) 1. rykker udsendes med tillæg af rykkergebyr  kr. 100,00 Medio februar / Medio august
3) 2. rykker udsendes med tillæg af rykkergebyr kr. 100,00 Medio marts / Medio september

 

Konsekvens af manglende betaling:

  1. Manglende betaling efter sidste rettidige betalingsdato medfører, at der ikke er adgang til at deltage i de af Norddjurs Golfklub arrangerede turneringer.
  2. Restance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører fratagelse af spillerettigheder og medlemmets spillestatus i DGU’s centrale database inddrages. Medlemmet mister dermed sin spilleret på Norddjurs Golfklubs bane, ligesom medlemmet herefter heller ikke kan spille greenfee på andre baner. Manglende betaling af det pålagte rykkergebyr på kr. 100,00 har samme konsekvenser.
  3. Manglende betaling efter udsendelse af 2. rykker og 3 måneder efter den oprindelige forfaldsdato medfører eksklusion af golfklubben i henhold til vedtægten § 7.
    Eksklusion er lig med udmeldelse. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.