Økonomiudvalg

Medlemmer i udvalget:

Ellen Toft, formand – Tlf.: 2727 9454, Ellen@974111.dk
Peter Mosdal  tlf. 25742513 mail mosdal@youmail.dk
Stig Helenius, Tlf.: 2117 3919, keeper@norddjursgolf.dk
Mads Malmmose Sørensen, Tlf: 2156 1319, mms@norddjursgolf.dk
Ole Bartolin Jensen Tlf. 40416722 mail olevivild@gmail.com

 

Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende.

Der afholdes møde hvert kvartal, samt efter behov.

Formål

Løbende opfølgning på klubbens økonomi.

Give informationer til bestyrelsen omkring klubbens økonomi.

Udarbejde forslag til budget til bestyrelsens godkendelse ultimo august måned.

Reference til bestyrelsen.