Medlemmer i udvalget:

Ellen Toft, (formand)  Tlf.: 2727 9454, Ellen@974111.dk
Torben Grønlund Andersen, Tlf. 60123867 torbengronlundandersen@gmail.com
Stig Helenius, Tlf.: 2117 3919, keeper@norddjursgolf.dk
Ole Bartolin Jensen, Tlf. 40416722, olevivild@gmail.com

Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende.
Der afholdes møde hvert kvartal, samt efter behov.

Formål

Løbende opfølgning på klubbens økonomi.
Give informationer til bestyrelsen omkring klubbens økonomi.
Udarbejde forslag til budget til bestyrelsens godkendelse ultimo august måned.
Reference til bestyrelsen.