Rekrutteringsudvalg

Se nyheder fra rekrutteringsudvalget her

Udvalget:

Formål:

Formålet med Rekrutteringsudvalget er at udvikle og gennemføre en plan for rekruttering af nye medlemmer i klubben. Rekrutteringsudvalget arbejder tæt sammen med Begynderudvalget, der sikrer en god modtagelse og introduktion af nye medlemmer.

Målsætning

Målsætningen at rekruttere minimum 60 nye prøvemedlemmer pr kalenderår, hvoraf mindst 45 efterfølgende bliver medlemmer i klubben. Dette skal ske i tæt samarbejde med begynderudvalget

Strategi

Rekrutteringsudvalget planlægger og gennemfører specifikke aktiviteter i løbet af året med det formål at øge kendskabet til golfspillet og Norddjurs Golfklub på en hyggelig, sjov og engagerende måde. Der skal gerne tænkes i kreative baner for at skabe en anderledes indgang til golfspillet. Der tænkes i målrettet markedsføring og påvirkning af særligt relevante grupper af nye medlemmer.

Opgaver

Skabe markedsføringsmateriale til promovering af Norddjurs Golfklub

Gennemføre 3-4 årlige aktiviteter af forskellig karakter med henblik på rekruttering

 

Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af Bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende og nye medlemmer findes ved opslag på opslagstavlen og hjemmesiden og/eller personlig henvendelse til medlemmer
Begynderudvalget holder minimum 4 møder om året, hvor ovenstående opgaver drøftes,  tilrettelægges og fordeles.

Der udfærdiges dagsorden til og referat fra møderne. Referat sendes til Sekretariatet til orientering.

Rekrutteringsudvalget – februar 2020