Bestyrelsen

Opdatering vedr. Corona

Denne side bliver løbende opdateret – vi følger anbefalingerne fra DGU: 20. december 2021 Som tillæg til nedenstående er der pr. d.d. igen indført arealkrav: 2 m2 pr. siddende gæster og 4 m2 for stående gæster.    

Referat fra generalforsamlingen 25. november 2021

Til generalforsamlingen blev de ledige bestyrelsesposter besat og vi fik sagt pænt farvel og tak for indsatsen til Peter Klemmensen. Derudover et tak og farvel til greenkeeper Bjarne Knudsen, der går på efterløn efter 20 års ansættelse i Norddjurs Golfklub. Flemming Frandsen fra baneservice- klubhusudvalget, blev kåret som Årets Medlem 2021 Se referatet fra generalforsamlingen…

Årets medlem 2021

Blandt flere kvalificerede kandidater har et enigt udvalg valgt: Flemming Frandsen til Årets Medlem 2021 Flemming opfylder alle de opsatte kriterier for at blive valgt til Årets Medlem: give en hjælpende hånd, som fremmer banens og/eller klubhusets kvalitet. yde en frivillig indsats ved arrangementer være en god ambassadør for klubben man med sin positive adfærd…

Indkaldelse til generalforsamling 25. november 2021

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30 i klubhuset Alle medlemmer er velkomne. Longdistance-, Prøve/begynder- og Passive medlemmer har ikke stemmeret. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter Forslag fra bestyrelsen. Se forslag her…

Hjælp til momskompensation

Norddjurs Golfklub er som forening delvist momsregistreret, det betyder at vi blandt andet er fritaget for moms på kontingent og greenfee. Omvendt har golfklubben kun delvis fradrag for klubbens samlede momsudgifter. Det er muligt for golfklubben, at få en ikke ubetydelig del af dette momsbeløb refunderet efter en særlig momskompensationsordning i Finansloven. Forudsætningen er bl.a.…