Bestyrelsen

Medlemsundersøgelse, vi har udtrukket en vinder

I maj måned gennemførte vi en medlems- og tilfredshedsundersøgelse blandt 153 medlemmer og 299 gæster. 83 medlemmer og 134 gæster besvarede spørgeskemaet – hvilket er et flot resultat. Vi vil gerne takke for besvarelserne og interessen for at være med til at udvikle vores klub. Besvarelserne vil fremadrettet og løbende blive analyseret af bestyrelsen og…