Bestyrelsen

Søndagsgolf – Hele vinteren

I sikkert har set, har banen været reserveret nogle timer søndag eftermiddag til Klub 37 Som noget nyt, kan alle medlemmer uanset hcp. nu spille med i denne miniturnering, der fremover vil hedde ”Søndagsgolf”. Det er kl. 13.00 og der spilles 9-huller. Der er ingen turneringsledelse til stede, men der bliver lavet startliste. Tilmeld dig…

Vintergreenfee 2019

Fra på mandag den 18. november overgår vi til vinterbanen. Det betyder at vi spiller fra vinterteesteder, samt at der etableres provisoriske vintergreens på hul 3 og 9. Samtidig ændres priserne på greenfee til 200 kr. alle ugens dage. Som følge heraf er handicapregulering ikke mulig og vores samarbejdsaftaler vedr. greenfee er således suspenderet i…

Generalforsamling 2019

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 28. november 2019 kl. 19.30 i klubhuset. Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter Forslag fra bestyrelsen, se forslag her Forslag…

Henrik Holm – Kandidat til bestyrelsen

Jeg vil gerne stille op til bestyrelsen i golfklubben, da jeg gerne vil gå ind i dette arbejde for at fastholde de mange gode elementer der er i klubben og medvirke til at udvikle den yderligere til gavn for medlemmer (og greenfeespillere). Jeg hedder Henrik Holm, er 47 år gammel og har spillet golf siden…

Henning Schødt – Kandidat til bestyrelsen

Herunder er hans præsentation: Som mange nok ved i forvejen, har jeg tidligere i 4 år været en del af bestyrelsen bl.a. i perioden, hvor vores klubhus blev projekteret og opført. I samme periode var jeg formand for baneudvalget, hvor jeg havde et godt og konstruktivt samarbejde med Bo og de andre greenkeepere. Til stor…

Ellen Toft – Kandidat til bestyrelsen

Mit navn er Ellen Toft, jeg har været medlem af klubben siden foråret 2018, og fik banetilladelse i 2018. Jeg er fratrådt arbejdsmarkedet i maj 2019, og har siden, sammen med min mand Jan Toft brugt mange timer på golfbanen. Jeg har i mit tidligere arbejdsliv arbejdet i Sparekassen Kronjylland, hvor jeg de sidste 17…

Annie Pihl – Modtager genvalg til bestyrelsen

Efterhånden kender de fleste mig nok som en af dem, der næsten altid er i klubben. Både som Turneringsleder, som Regionsgolfkoordinator, I shoppen, I mobilshoppen, uge 34-promotor i samarbejde med ILM, som medunderviser på regelaftener, i spidsen for indsamling til hjertestarter, arrangør af hjertestartskurser, er med i IT-udvalget og kommunikationsudvalget, er på kontoret ind i…

Generalforsamling 2019 – Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende ændringsforslag til vedtægten: I vedtægtens §8 og §15 er begrebet “revision/revidere” brugt, ifm. regnskabet. Dette bør konsekvensændret til begrebet “review”, der er mere retvisende for revisors opgave. §6  – kontingent Nuværende tekst 2. afsnit: “Generalforsamlingen fastsætter endvidere hvert år efter bestyrelsens indstilling størrelsen af den loyalitetsrabat, som seniorer opnår efter 4 års…