HUSK

Ændring af medlemskab med virkning fra 01.01.2015 skal varsles skriftligt pr. mail
eller brev senest søndag den 30. november til sekretariatet.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
sekretariat@norddjursgolf.dk