• Post category:Nyheder
  • Post published:7. april 2024

Så er det atter tid til en lille opdatering vedrørende banestatus.

”Kampen imod vandet”

-Det kunne lyde som titlen på en af Morten Korchs filmklassikere, men desværre er det for nuværende blot den triste virkelighed for os alle i Norddjurs golfklub.

Sekretariatet, bestyrelsen og greenkeeperne har igennem den seneste tid arbejdet på højtryk for at få bugt med de ekstreme mængder vand. Vi har været og er i dialog med kommune, politi, nabo lodsejere, specialister i oversvømmelser og andet godtfolk i forhold til hvordan vi bedst muligt løser vores udfordringer.  Vi søgte blandt andet tilladelse til i en periode, at pumpe overfladevandet til et bassin i Allingåbro.

Tilladelsen blev indhentet, men desværre kunne slangen ikke beskyttes i tilstrækkelig grad mod trafikken på Hovedgaden. Vandet er derfor blevet pumpet til andre steder på golfbanen, som er i stand til at absorbere det. Efter nogle dage med sol og begrænset regn var vandstanden også faldet flere steder på banen og der var grund til optimisme.

Uheldigvis er vi stadig ramt af store mængder nedbør, hvilket nærmest umuliggør processen.

Det kan nævnes, at der på en enkelt dag i april faldt ligeså meget nedbør, som der normalt gør i hele måneden.

I skal vide, at vi kæmper videre og forsøger efter bedste evne, at løse det akutte problem med de ekstreme mængder vand. Samtidig arbejder vi på nogle langsigtede løsninger, som vil kunne hjælpe os i lignende situationer fremadrettet.

Generelt er vi glade for den store forståelse for den ekstreme situation fra medlemmer og gæster.

Flere spillere har endda kommenteret på, at larmen fra vandpumperne virker beroligende og positivt på deres golfspil.

Udfordringerne med oversvømmelse er tydeligst ved hul 3, 17 og 18, men hele anlægget er stadig hårdt ramt.

Greenkeeperne yder en kæmpe arbejdsindsats i forhold til ovenstående og sideløbende er de i gang med det ”almindelige” greenkeeperarbejde på de åbne huller.

Greenkeeperne er begyndt at gøde og generelt er der god vækst i græsset. Fairways bliver klippet og greenkeeperne fortæller at græsset under oversvømmelserne efter omstændighederne har det godt.