Klub 37 udfordrer Tirsdagsdamer, Onsdagsherrer og Seniorer i en 9-hullers match

Torsdag den 19. august kl. 18.00

Der er plads til  max. 72 spillere delt op i en A- og en B-række , hvor A-række spillerne spiller på bag-ni, og B-række spillerne spiller på for-ni.

Fordeling i A- og B række vil være lige mange spillere i hver række fra den enkelte Klub i Klubben.

Der er præmie til hver påbegyndt 7 deltagere. – dvs. op til 5 præmier pr. række ved fuld tilmelding.

Der er nærmest flaget på alle par 3 huller.

Pris for deltagelse er 75 kr, der går til præmier og til lidt let mad efter turneringen.

Formål med turneringen er bl.a. at medlemmer af Klub 37 skal få kontakt til øvrige KiK, så overgangen til disse bliver nemmere.

Tilmelding sker i Golfbox senest 17.8.2021 kl. 16.00 efter først til mølle princippet.