• Post category:Baneudvalg
  • Post published:21. august 2019

Banen har haft godt af den meget regn der er faldet den seneste måned og græsset er for alvor begyndt at gro. Det betyder ikke bare at vores bane igen fremstår grønt, og at fairways langsomt men sikkert lukker flere og flere af de tørkepletter der opstod under sidste sommers tørke, men også at vores greenkeepere har rigtig travlt med at klippe græs.
Her kommer en kort update på banesituationen.

Greens:
Greenkeeperne har hen over sommeren arbejdet på at få greens op på samme høje niveau som sidste år. Indsatsen har været centreret om at tromle, vertikalskære og dresse greens oftere end vi tidligere har gjort tidligere sæsoner og efter udfordringen med manglende vand fra oven og nedbruddet af vandingsanlægget er det igen lykkedes at få hastigheden op på 7 fod på stimpmeteren. En mindre udfordring er at der er rigtig meget græs i greens og en del af det græs er etårig rapgræs, som har større rullemodstand end rødsvingel. Frem mod klubmesterskaberne vil personalet arbejde at optimere greens yderligere. Klippehøjden sættes ned til 4,5 mm i de kommende to uger, tromlet jævnligt, ligesom greens vil blive vertikalskåret i næste uge, og om vejret tillader dresset efterfølgende.

Fairways:
Selvom fairways er kommet sig bedre end vi havde turdet håbe på for en måned siden, så er der stadig områder med tørkepletter ligesom vi har fået klarlagt at vi har en udfordring med rigtig meget filt på meget store dele af vores anlæg. Vi har lært at forsøget på hul 1’s fairway lykkedes og erfaringerne herfra vil blive brugt i det videre arbejde. Genopretningsarbejdet er imidlertid en meget tids- og mandskabskrævende proces og det kommer til at vare et stykke tid inden vi er færdige med alle områder, så indtil videre forsætter vi med lokalreglen om oplæg på fairway.

Semirough:
Der er også en del tørkepletter i semiroughen. Flere har forespurgt om man ikke kan lave en lokalregel med oplæg i semiroughen. Handicapudvalget har været i dialog med DGU og svaret er, at det kan man ikke uden helt at suspendere handicapregulering, og det vil vi ikke ud i. Det skal selvfølgelig ikke forhindre spillere i at aftale at spille med oplæg på alt klippet, men så er det ikke en tællende runde.  

 

Peter Mosdal 
Baneudvalgsformand