Turneringsudvalget har afholdt årets første møde d. 30. januar.

 1. Turneringsbetingelserne blev gennemgået og opdateret. Rettelserne omhandler betalinger til turneringerne.
  Tillige info om, at det er udvalgets ansvar, at scorekort, der udleveres til turneringer er korrekte mht. antal tildelte slag. Derfor skrives scorekort tidligs ud dagen før turneringen og evt. efterjusteringer tjekkes om morgenen inden turneringen og rettes manuelt.
  Vi forsætter med indtastning (livescores) som i 2022, hvor f.eks. 1 fra holdet skriver på mobilindtastning og 1 fra holdet laver et fysisk scorekort, der så underskrives af alle. Det er eller blevet en mulighed at køre det hele online – med markørunderskrift osv. men vi har stadig en del deltagere, der ikke er dus med mobilindtastning eller slet ikke har en telefon, der gør det muligt.
  Vi gør endnu en gang opmærksom på, at det er de skrevne slag og ikke de anførte point, der er gældende.
  Funktionsbeskrivelse, forretningsorden og målsætning fortsætter uredigeret i 2023.

 2. Datoer for turneringer blev fastlagt, men kan dog stadig ændres, hvis der til formandsmødet viser sig at være nogle datoer, der kolliderer.
  Vi blev enige om, i disse økonomisk strammende tider, at skære 1 forårsturnering fra, så der bliver mere basis for at tilmelde sig til Pink Cup. Dertil vil vi bestræbe os på, at bespisningen efter runderne i mange tilfælde kun vil være f.eks. pølser med brød el. kartoffelsalat eller f.eks. frikadeller. Turneringsfee for vores egne turneringer fastholdes på 70 kr. Fee’en går bl.a. til præmier og bemanding af bl.a. køkkenpersonale.
  Vi har igen meldt os til Under Par Challenge, som afholdes 13. august. Opskriften er den samme som sidste år. Tilmelding starter 22. februar.

  Dertil har vi fået Paragolf Tour 2023, som optager hele lørdag d. 19. august. I den turnering vil der være en ”klasse D” som er for ikke paragolfere, hvor medfølgende ledsagere og klubbens egne medlemmer kan deltage. Priserne her er sat af Paragolf Danmark. Turneringen tager ca. 1 time længere end normalt fastsat – men en opvisning i, hvad der er muligt. Så vi håber, at en del klubmedlemmer vil bakke op og deltage. Tilmelding starter snarest.

 3. Der arbejdes på, at der på hjemmesiden skal ligge en mere overskuelig turneringskalender med de turneringer, der har alles interesse, med link til golfbox og igen her med link til spilleform.

 4. Regionsgolf og Venskabsgolf er tilmeldt.

 5. Resterende møder efter behov.

Referent Annie