På Serviceudvalgets møde 30.6.2020 blev det besluttet at udvide servicen vedr. boldopsamling.

Vi oplever større aktivitet på driving range og har derfor fået tilsagn fra Flemming Frandsen og Bodin Julius om at indtræde i udvalget.
Det har muliggjort, at der i sommermånederne bliver boldopsamling hver dag på nær søndag. Tak til Flemming og Bodin, så det bliver muligt.

På udvalgets vegne
Lars Næsby