• Post category:Greenkeeper
  • Post published:7. juni 2023

Som de fleste jo nok ved er vi ramt af tørke i Danmark, man kan jo snart ikke åbne et medie, uden at blive bombarderet om hvor tørt vi har det i vores lille land.
Tørkeindeks ifølge DMI ligger lige nu på 9 ud af 10 for Djursland (flere steder på Sjælland har man ramt 10) pr. 7/6. og de har lige udtalt at det ikke har været så tørt i de sidste 20 år.
Vi bliver ofte spurgt, om vi ikke kan vande vores bane så den kan forblive grøn….. Vi vander på livet løs men der er flere faktorer der spiller ind her.

1 : Vi har egen vandboring, og pumpen der skal levere vandet ud til banen har en vis kapacitet. Det resulterer i, at når vi vander vores greens og teesteder om natten, kan vi ikke vande vores fairways samtidig. Så bliver vi nødt til at vande dem om dagen, hvilket er dårligt, fordi der sker en alt for stor fordampning af vandet i dagtimerne.

2 : Når vi taler vanding af fairways taler vi om hul 1, 6, 8, 9 og 18, hvor vi har sprinklere gravet ned i banen ( snart hul 5 også ). Disse skal åbnes manuelt hvor greens og teesteder kører automatisk. ( pumpen kan kun trække 1 hulforløb ad gangen ) Resten af fairways skal vandes med vores vandkanon. Den bruger ca. 4 timer pr. hulforløb + tiden for at trække den ud og flytte den og koble den til osv.
Problemet er så, at når vi starter vanding med vandkanonen på hul 3, og derefter flytter den videre frem af hulforløbende, så går der så lang tid, at inden den er tilbage på hul 3 er det tørret ud igen.
Når græsset ser ud som det gør nu, er det visnet, men skal nok komme sig når det får vand. MEN begynder man at vande det, skal man blive ved fordi : vander vi græsset op så det bliver ”grønt” og så stopper med at vande ( fordi vandkanonen skal videre ), så dør det og kommer ikke igen. Så da det er umuligt for os at holde vand på alle fairway hele tiden, vil det resultere i at græsset dør, hvis vi forsøger.

3 : Jordforhold. Vores bane ligger på sandjord/skovbund, som er utroligt drænende, dette nyder vi jo godt af i vinterhalvåret, hvor mange andre baner lider af fedtede eller oversvømmede fairways. Til gengæld er det et kæmpe problem om sommeren, at vandet siver alt for hurtigt ned gennem jorden.
Dette resulterer så i, at jorden herefter bliver hydrofob ( vandafstødende ), hvilket betyder, at den ikke kan suge vand til sig ved almindelig vanding. Under den slags forhold vil vandingsvand fordampe eller sive ned i jorden de steder, hvor der er fugtigt, mens de tørre områder forbliver tørre.
Som nogle nok har bemærket, er der begyndt at komme tørkepletter på enkelte af vores greens. Tørkepletter skyldes at jordpartiklerne får en belægning af fedtlignende (voksagtige) stoffer. Dette bevirker så, at vandet ikke vil fæstne sig til jorden = tørkepletter. Alle vores fairways lider af dette (tørke/ vandafvisende).
Løsningen er afspænding (virker som en slags sæbe). Dette får så vandet til at binde sig til jordpartiklerne igen. I har måske set, at vi går rundt på greens med en vandslange og en speciel pistol, hvori der er afspændings tabletter, for at prøve og rette op på det. Der er indkøbt afspænding til fairways, som dog først kan køres ud i forbindelse med nedbør.

4 : Kvote på vandet. Vi har en vis kote på, hvor meget vand vi må bruge om året. Den er udregnet efter greens og teesteder + lidt løst i forbindelse med nysåning og div. Så selv hvis vi kunne vande alle fairways ville det ikke være muligt pga. overskridelse af koten.

5 : Til vanding af greens og teesteder (om natten, automatisk) + fairways 1, 6, 8, 9, og 18 (½ time pr. hul i dagtimerne, manuelt), bruger vi 162 m3 vand pr. døgn. Hvis vi skal holde det op mod noget kendt, så bruger en husstand på 2 voksne og 2 børn i gennemsnit 144 m3 vand om året (ifl. Bolius) Prismæssigt render det så op i ca. 1.500 kr. incl. strøm pr. dag.

Vi ved godt at det er rigtig trælse forhold at spille under, men mener selv at vi gør alt hvad vi kan inden for rimelighedens grænser.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne/Stig Helenius.