• Post category:Baneudvalg
  • Post published:6. maj 2020

I arbejdet med fairways d. 05.05.2020, havde greenkeeperne lånt en kombineret fairwayvertikalskærer, der samtidig opsamlede det overskydende græs. Dette gøres da græssets rødder har brug for luft og plads til at gro. Det giver dog nogle områder med bare pletter, men drengene vil hurtigst muligt dresse sand ud i de oprevne områder.
Godt at Ole Junker har forlænget vores midlertidig lokalregel: spil med lejeforbedring