Golfklubben har 25 års jubilæum 31. marts 2016.

Vi planlægger at fejre det med initiativer/arrangementer, som vi gerne vil involvere DIG i.
Vi vil nemlig gerne nedsætte et jubilæumsudvalg, der skal komme med forslag til initiativer/arrangementer til festligholdelse af jubilæet. Er det noget for DIG, så hører vi gerne fra dig.
Vi tænker også at nedskrive klubbens historie, så har DU lyst til at skrive den – bla. foranlediget af “fortællinger” fra dem, der har været med siden start m.fl., så hører vi gerne fra dig.
Meld dig til sekretariatet senest den 19. oktober 2015, så hører du fra os snarest derefter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen