• Post category:Baneudvalg
  • Post published:22. december 2019

Banen – status og kommende arbejder på banen

Vejret er en faktor når vi spiller golf, og dette gælder også for arbejdet med golfbanen. De sidste to år har vi oplevet lange perioder med tørke og nu oplever vi rekordmeget nedbør. Heldigvis har vi en bane der generelt dræner fint, men den meget nedbør skaber også en udfordringer nogle steder på anlægget.

Fairways:
Fairway er den seneste periode blevet dybdeluftet. Dybdeluftning foretages for at give mere ilt i jorden og dermed bedre vækstbetingelser for græssets rodnet, og er et led i vores strategi med at skabe bedre vækst i græsset i fairways. Erfaringerne fra sidste dybdeluftning var rigtig gode og vi håber på en lignende effekt i den kommende sæson. Dybdeluftningen har dog været udfordret af den meget bløde overflade, hvilket har givet ujævne fairways flere steder. Vi kan desværre ikke udbedre dette ved tromle fairways uden at det vil komprimere jorden og dermed ødelægge effekten af dybdeluftningen. Vi håber på spilernes forståelse og minder om at vi spiller med oplæg, så alle forhåbentlig får en god spillemæssig oplevelse af banen trods standen i skrivende stund og jeg vil samtidig gerne takke for den forståelse der har været udvist personalet imens dybdeluftningen har stået på. Dybdeluftningen løser dog ikke problemerne med filt i fairways, og når der igen kommer vækst i græsset vil vi forsætte med arbejde med forsøg der kan løse problemerne så effektivt som muligt så vi får bedre fairways på særligt de huller hvor vi har været hårdest ramt af følgeskaderne fra forrige sommers tørke.

Greens:
Den megen vand giver også udfordringer på greens og igen i år har vi etableret provisoriske vintergreens på hul 3 og 9 for at beskytte de to greens for overlast. Dette er ikke en ønske situation for os, så vi arbejder med at opgradere disse greens så de bliver ligeså robuste som anlæggets øvrige greens. Vi vil derfor i denne vinter arbejde med at få drænet områderne på og omkring begge green. Det sidste skal dog gøres i perioder med god vækst i græsset for at minimere den periode hvor greens vil være påvirkede af arbejdet. Bedre vækst i greens er også et spørgsmål om gode vækstbetingelser, derfor vil der i vinterens løb også blive tyndet ud i de træer er problematiske i den sammenhæng.

Det fugtige og varme vejr har også betydet at greens flere steder har været ramt af skimmel angreb. Heldigvis har personalet været årvågent og fået bekæmpet angrebet på et tidligt stadie, så skader er begrænset meget, men så længe det varme og fugtige vintervejr forsætter er der forsat risiko for nye angreb.

Arbejdet med at hæve niveau på greens bl.a. i form af hyppigere vertikalskæring, prikning, dresning og rulning har nu været prioriteret i 2 sæsoner og resultaterne begynder at blive tydeligere. Vi har i løbet af sæsonen fået mange positive tilbagemeldinger på gode og jævne greens, ligesom vi nu kan generelt kan holde den lovede hastighed på 7 på stimpmeteren. Det er vi meget glade for og vi holder fremadrettet fast i strategien om at prioritere arbejdet med gode greens.

Semirough og robotklipperen
Vi har i år haft et forsøg med en robotklipper på hul 3. Det har fungeret meget tilfredsstillende og med et rigtig godt resultatet. En permanent løsning er dog ikke helt billig, hvorfor det er med stor glæde at vi har indgået en sponsoraftale der gør vi ikke bare kan forsætte men også i begrænset omfang udvide området.

Indsatsområder i vinterens løb
Som allerede nævnt har dybdeluftning af fairways været en topprioritet. I forhold til bunkers har den megen nedbør betydet at flere af vores bunkers har stået helt eller delvist under vand. I løbet af vinteren vil personalet arbejde med at finde en løsning med at få drænet de mest udsatte bunkers. Som allerede nævnt er der flere steder omkring greens hvor skygge og rødder fra træer skaber dårlige betingelser for græsset og pasningen af banen. Det samme gælder også andre steder på banen, hvorfor der også her vil blive tyndet ud i træer og buske. Sidst men ikke mindst vil de sidste pladser til bænke og skraldespande blive etableret i vinterens løb.

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår, hvor vi fra både udvalget og banepersonalets side håber at se jer alle sammen igen på vores dejlige golfanlæg.

Peter Mosdal
Baneudvalgsformand