• Post category:Nyheder
  • Post published:20. april 2019

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste, indrapporterede 20 scorekort.

I dag anvendes kun ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap – nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver beregnet som et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste scores og gerne mange, for at kunne være så præcis som mulig.

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, har DGU fra den 15. april fjernet den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen. Det gælder for alle spillere med et handicap på over 4,5, der i dag må spille EDS runder.

DGU opfordrer alle spillere til i 2019 som udgangspunkt registrerer alle runder som EDS, og aflevere alle de scores, de kan – gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores. Det er afgørende vigtigt, at spillerne registreres med et retvisende handicap.

Spillere under handicap 4,5 som ikke kan spille EDS i 2019, bør indrapportere eller gemme deres private runder, spillet under EDS-lignende forhold med markørgodkendelse, således at de eventuelt kan være tilgængelige for udregning af et nyt retvisende handicap i 2020.

Fra 1/1 2020 skiftes fra EGA Handicapsystemet til World Handicap System (WHS). Verdens seks Handicapsystemer bliver samlet i ét system, som sikrer at alle golfspilleres handicap verden over bliver målt på den samme måde.

Læs om det nye handicapsystem på DGU’s hjemmeside:
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/world-handicap-system-2020

Regel- og Handicapudvalget