• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:20. april 2019

Som nævnt i referatet fra bestyrelsesmødet d. 18. marts, gentager vi sidste års medlemsmøde, som I hermed inviteres til.

Vi sætter vigtige emner på dagsordenen, emner som I kan få uddybet og spørge ind til, f.eks. personale, økonomi, drift og udvikling, men vi lægger op til, at det er jer, der kommer med forslag til hvilke emner, der kunne være interessante at drøfte. 

Så, send jeres forslag på mail til bestyrelsen@norddjursgolf.dk

Mødet er fastsat til tirsdag den 30. april fra kl. 19.00 til 21.00 – der serveres kaffe og kage.

Af hensyn til indkøb og klargøring af lokale mv. er mødet oprettet i Golfbox.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen