• Post category:Pink Cup
  • Post published:16. januar 2015

Vedr. bestilling

Send en mail til tinagreve@madsen.mail.dk eller ring på tlf. 2442 6026 senest 29.januar 2015

Betal for din bestilling til vores Pink Cup’s bankkonto nr. som er: 9330 0006837158 – mærket polo/DGU-nr (fx. 1238)/fornavn.

pink-cup