Ifølge en Note til Regel 14-3. KUNSTIGE HJÆLPEMIDLER, USÆDVANLIGT UDSTYR OG UNORMAL BRUG AF UDSTYR kan ”Komitéen lave en Lokal Regel, som tillader brugen af et apparat til afstandsmåling.” Uden en sådan Lokal Regel er brug af et apparat til afstandsmåling i strid med Regel 14.3 og derfor ulovlig at bruge.

I Norddjurs Golfklub har tilladelse til brug af Afstandsmålere været indføjet i vore Lokale Regler siden 2009.

Efter de hidtil gældende regler måtte en spiller skaffe sig adgang til oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, anvendte en afstandsmåler, der var beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kunne påvirke hans spil (f.eks. måle hældning, vindhastighed, vindretning, temperatur m.v.), ville det være i strid med Regel 14-3, og spilleren blev diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke havde anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
(Med fastsat runde menes der Turneringsrunder, EDS-runder (tællende runder) og hulspilsmatcher m.v.)

Fra 2016 er reglerne lempet, og i vores Lokale Regler står der nu:

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Det er stadigvæk kun tilladt at måle afstand, men det er ikke længere forbudt at anvende en afstandsmåler, der kan måle andet end afstand. Man må blot ikke anvende sådanne ekstra funktioner. Gør man i strid med Regel 14-3 brug af en ulovlig funktion er straffen:
Hulspil: Tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag.
Efterfølgende overtrædelse: Diskvalifikation.

Når den Lokale Regel er i kraft, må apparatet således ikke anvendes til formål, der er forbudt ifølge Regel 14-3, herunder nævnt, men ikke begrænset til:
• at bestemme eller måle hældning;
• at bestemme eller måle andre forhold, der kan påvirke spillerens spil (f.eks. vindhastighed eller vindretning);
• anbefalinger, der kan hjælpe spilleren i at udføre et slag eller hans spil generelt (f.eks. valg af kølle, valg af slagtype, læse greens eller ethvert andet rådgivningsrelateret emne); eller
• beregning af den effektive afstand mellem to punkter baseret på højdeforskel eller andre forhold, der har indflydelser på slaglængden.

En multi-funktionel enhed, såsom en smartphone eller tilsvarende bærbar enhed, må anvendes som en afstandsmåler, men den må ikke bruges til at bestemme eller måle andre forhold, hvor det ville være en overtrædelse af Regel 14-3.

Regel- og Handicapudvalget