Regel- og handicapudvalg

Handicaprevision for 2017 er gennemført og godkendt

I henhold til EGA Handicapsystemets regler er der i Golfbox udført handicaprevision for året 2017. Årsrevisionen 2017 omfatter alle medlemmer med status Fuldtid eller Fleks-medlem, som har registreret Norddjurs Golfklub som hjemmeklub, og som har et handicap op til og med hcp. 36. Alle berørte medlemmer med en gyldig e-mail adresse har fået tilsendt e-mail…

Vintergreens etableret på hul 3 og hul 9.

Greenkeeperne har i dag etableret provisoriske greens (vintergreens) på hul 3 og hul 9 for at beskytte områderne omkring de to greens, som har lidt meget under de seneste dages mængde nedbør. Ændringerne medfører samtidig, at banen ikke længere opfylder betingelserne for, at der kan handicapreguleres. Handicapregulering er derfor suspenderet indtil videre. Baneudvalget / Regel-…

Midlertidig Lokal Regel om spil med Lejeforbedring på fairway ophæves den 30. april

Den midlertidige Lokale Regel om spil med Lejeforbedring på fairway (også ofte kaldt ”vinterregler”) ophæves hermed i overensstemmelse med EGA Handicapsystemets regler herom, søndag den 30. april. Fra mandag den 1. maj 2017 spiller vi således igen alene efter Golfreglerne og de permanente Lokale regler. Regel- og Handicapudvalget Ole Junker

Midlertidig Lokal Regel sættes i kraft fra onsdag, den 29. marts

Som meddelt i nyhedsmeddelelse den 28. marts kan banen fra onsdag, den 29. marts igen spilles under handicapbetingelser. Handicapreguleringen sættes derfor igen i kraft. Da fairways stadigvæk er mærket efter vinterens “hærgen”, indføres der for at sikre fair spil i h.t. EGA Handicapsystemet § 2.6.1 en midlertidig Lokal Regel om spil med Lejeforbedring. Der kan…

Årsrevision 2016 er afsluttet og godkendt

Årsrevisionen er for 2016 udført efter andre regneregler end hidtil. Det har dog ikke ændret på, at alle aktive medlemmer med hjemmeklub i Norddjurs Golfklub og med handicap op til hcp. 36 er medtaget i handicaprevisionen. Nedenfor gennemgås det talmæssige resultat af revisionen. Tal anført i (parenteser) er fra Årsrevisionen 2015. 529 medlemmer (518) er…

Nye Lokale Regler er i kraft

Som annonceret i nyhedsmeddelelse den 21. december 2016 træder reviderede Lokale Regler i kraft fra i dag, den 1. januar 2017. De Lokale Regler 2017 kan ses her: Under (Klik her) Banen->Lokale Regler Information om reglerne kan desuden hentes som PDF-filer fra Regel- og Handicapudvalgets side: Regel- og Handicapudvalg To PDF-filer er nye på siden:…