Regel- og handicapudvalg

Midlertidig lokalregel ophæves

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring på fairway (”oplæg” på fairway), som vi på grund af banens tilstand har kunnet anvende i en længere periode, ophæves hermed fra og med den 11. oktober 2021. Det vurderes nu, at banens tilstand efterhånden er forbedret så meget, at det er muligt at spille banen som normalt.…

To uger med det nye handicapsystem

Den 11. januar blev der åbnet for scoreindtastning til det nye system efter total lukning i hele uge 1. Det skulle vise sig, at systemet ikke kom helt fejlfrit fra start. Diverse fejl blev af klubbernes handicapansvarlige dokumenteret og indrapporteret til Golfbox i samarbejde med DGU’s systemansvarlige. Det ser ud til, at vi har fået…

Nyt Handicapsystem 2021

Fra 1. januar 2021 træder et nyt handicapreguleringssystem i kraft. For at du allerede fra årsskiftet kan få et retvisende handicap at spille efter, vil vi i Regel- og handicapudvalget opfordre til, at du, så længe der kan handicapreguleres, indrapporterer så mange tællende scores som muligt. Dit nye handicap beregnes nemlig efter de otte bedste…

Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring

Fra søndag den 1. november sættes Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring i kraft. Læs Den midlertidige lokalregel, som er tilføjet under de gældende Lokalregler på siden: GOLFREGLERNE Reglen er desuden opsat på opslagstavlen i vindfanget i klubhuset samt tillige i udhængsskabet på 1. teested. Selvom det ikke er påkrævet at markere bolden, inden den…

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring ophæves

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring på fairway (”oplæg på fairway”), som vi på grund af banens tilstand havde tilladelse til at indføre den 1. maj 2020, gav os, trods lejeforbedring, alligevel mulighed for at kunne handicapregulere. Lokalreglen ophæves nu hermed den 30. juni 2020, kl. 23:59 i overensstemmelse med DGU’s og EGA Handicapsystemets…

Opdatering af klubbens ordensregler, mht. teested og teeområde

Klubbens ordensregler er opdateret mht. definition af teested og teeområde Teestedet er betegnelsen på området mellem teestedsmarkeringen og 2 køllelængder bagud. Teeområdet er betegnelsen for det klippede område, hvor teestedet kan placeres.  Derfor er nedenstående formulering revideret iht. dette: Vogne må ikke trækkes eller parkeres på greens og teeområder og mellem greens og bunkers. Hilsen Bestyrelsen…