Hvis man under spil af en tællende runde støder ind i et hul, som er taget ud af spil under greenkeepernes arbejde på hullet, så forhindrer den situation ikke, at runden kan handicapreguleres. Man skal altså ikke strege hullet.

Handicapsystemet tillader nemlig, at spilleren noterer sin “Netto par” på det hul, som ikke kan spilles, fordi det er lukket.

Når spilleren noterer sin “Netto par”, skriver vedkommende på scorekortet det antal slag på hullet, som giver 2 stablefordpoints, og går videre til næste hul.

Den mulighed har man altid, når/hvis huller er lukket på grund af greenkeeper arbejde, eller hvis huller af andre grunde er lukket af komitéen.


Ole Junker
Regel- og handicapudvalget