• Post category:Baneudvalg
  • Post published:14. oktober 2022

På de Regionale møder for klubbernes Baneudvalg, har vi erfaret, at en del klubber har problemer med, at medlemmerne ikke lægger græstørv på plads, ikke retter nedslagsmærker op og ikke river i bunkers.

Det overrasker os lidt, for her i Norddjurs Golfklub kender vi jo slet ikke de problemer. Hvis der en sjælden gang ses et hul i fairway, er det fra en fugl, der har hakket efter gåsebillelarver; hvis der undtagelsesvis kan anes en lille fordybning i en green, hvor græsset er brunt, er det fra en svamp, der hedder Dollar-Spot, og hvis nogen en enkelt gang måtte have set et fodspor i en bunker, så stammer det givetvis fra en greenfeespiller.

Som et kuriosum kan vi fortælle, at vi på disse møder for Baneudvalg har hørt om flere forskellige fantasifulde forsøg på at løse problemerne:

En klub har (uden tilladelse fra DGU) indført sanktioner: 2 strafslag for ikke at lægge græstørv på plads, reduktion i handicappet svarende til 5 slag for ikke at rette nedlagsmærke op, og 3 måneders forbud mod at bruge fadølsanlægget for ikke at rive i bunkers. Sanktionerne er suppleret med et stikkersystem: 2 flasker rødvin til alle der anmelder en medspiller, og det må gerne være anonymt.

En anden klub har taget konsekvensen af den dårlige behandling af banen: der skal slås fra måtte på fairway hele året rundt, alle bunkers er blevet ændret til græsbunkers og greens er gjort så hårde, at der ikke kan laves nedslagsmærker

Det mest radikale vi har hørt, er fra en klub, der har vendt sagen på hovedet: hvis folk ikke vil følge reglerne, så må reglerne følge folk. Derfor har man forbudt medlemmerne at lægge græstørv på plads, at rive i bunkers og rette nedslagsmærker op. Overtrædelse medfører første gang 3 måneders karantæne og følgende gange 6 måneder.

Et spændende tiltag kommer fra en klub på Sjælland, hvor man har taget klimaudfordringen seriøst, og indledt en såkaldt Rewilding the Golfcourse proces, som også kaldes Back to Natural Golf:  Der gødes og sprøjtes ikke, fairways klippes kun hver 14. dag, greens kun en gang om ugen og bunkers plejes slet ikke. Golfspillerne skal spille banen som den er, efterlade den uden at reparere evt. skader, og lade naturen gå sin gang.

Vi glæder os til på næste Regionalmøde at høre om resultaterne af disse løsningsmodeller. Hvis problemerne mod forventning skulle opstå her hos os i Norddjurs, er det jo rettidig omhu at have nogle effektive løsninger parat.

Baneudvalget