Sæt X i kalenderen

Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 24. november 2022, kl. 19.30

Ordinær indkaldelse, dagsorden og bilag udsendes og offentliggøres senest den 9. november 2022.

På valg er :
Carsten B. Støttrup (genopstiller)
Peter Mosdal Jensen (genopstiller)

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer overvejer at opstille til valg som bestyrelsesmedlem og/eller suppleant, og i den forbindelse fremsender en personlig præsentation til bestyrelsen@norddjursgolf.dk senest den 1. november 2022.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes indsendes skriftligt til bestyrelsen@norddjursgolf.dk senest den 1. november 2022.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske i Golfbox fra d.d. og på dette link.

Årets medlem

I forlængelse af generalforsamlingen, skal vi kåre Årets medlem 2022.
Har du forslag til kandidater til titlen, skal indstillingen sammen med din begrundelse, være klubben i hænde senest 5. november 2022 – læs mere på siden: Årets medlem

 

Evt. spørgsmål kan stilles til Inge-Lis Mørch ilm@norddjursgolf.dk eller Ellen Toft ellen@974111.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen