Den 11. januar blev der åbnet for scoreindtastning til det nye system efter total lukning i hele uge 1.
Det skulle vise sig, at systemet ikke kom helt fejlfrit fra start. Diverse fejl blev af klubbernes handicapansvarlige dokumenteret og indrapporteret til Golfbox i samarbejde med DGU’s systemansvarlige.

Det ser ud til, at vi har fået de fleste fejl rettet i den første uge. Systemet kører nu tilsyneladende efter hensigten.

Efter vores banelukning har der været rigtig gang i golfspillet. Medlemmerne har i stort tal indrapporteret deres golfrunder, og de er indtil nu behandlet korrekt af systemet.

En appel fra Golfbox. Hvis du mener, at dit handicap er forkert beregnet, så lad være med selv at kontakte Golfbox direkte. De drukner i henvendelser.

Kontakt Handicapudvalget. Så sender vi fornøden dokumentation til Golfbox og DGU og melder tilbage, når problemet er løst.

Diverse vejledninger er under udarbejdelse. Indtil videre ligger der to klar.

Forklaringer og links til vejledningerne kan findes på siden:

NYT HANDICAPSYSTEM

Regel- og Handicapudvalget