Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring på fairway (”oplæg” på fairway, også ofte kaldet vinterregler), som vi på grund af banens tilstand har kunnet anvende i en længere periode, ophæves hermed den 7. maj 2023.

Når man ser sig om i naturen, er det jo tydeligt, at vi er godt på vej mod sommersæsonen.
Det vurderes derfor, at banens tilstand nu efterhånden er forbedret så meget, at det er muligt at spille banen som normalt.

Fra mandag den 8. maj 2023 spiller vi således igen alene efter Golfreglerne og de permanente Lokalregler.

Med venlig hilsen
Regel- og Handicapudvalget