Handicapregulering for spil på banen er suspenderet indtil videre for den resterende del af november måned.

Da der i øjeblikket og resten af måneden eksperimenteres med spil på banen fra måtter, kan spillede runder ikke handicapreguleres,
da de ikke er spillet efter golfreglerne og handicapreglerne.
Mulighederne for regulering er derfor stillet i bero.

Der findes en lokalregel for “Obligatorisk brug af måtter på fairway”, som giver mulighed for handicapregulering, men lokalreglen
kræver, at alle, medlemmer som greenfeegæster, obligatorisk spiller fra måtter.
Lokalreglen kan ikke anvendes i den nuværende situation. Vi må afvente og se, hvad der besluttes, når november måned er gået.

Regel- og Handicapudvalget