• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:20. oktober 2023

Sæt X i kalenderen

Hermed forhåndsorienteres om generalforsamling i golfklubben torsdag den 30. november 2023, kl. 19.30

Ordinær indkaldelse og dagsorden med bilag offentliggøres senest den 15. november 2023.

På valg er:
Annie Pihl
Inge-Lis Mørch
Ivan Vestergaard Jensen

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at opstille som kandidat til bestyrelsesmedlem og/eller suppleant og/eller opfordre andre medlemmer til at stille op til valg.

I den forbindelse skal der fremsendes en personlig præsentation til bestyrelsen@norddjursgolf.dk senest den 1. november 2023.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes indsendes skriftligt til bestyrelsen@norddjursgolf.dk senest den 1. november 2023.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske i GolfBox fra d.d. og på dette link.


Årets medlem

I forlængelse af generalforsamlingen skal vi kåre Årets Medlem 2023.

Har du forslag til kandidater til titlen, skal indstillingen sammen med din begrundelse, være klubben i hænde senest 10. november 2023 – læs mere på siden: Årets medlem

Evt. spørgsmål vedrørende generalforsamlingen og/eller årets medlem kan stilles til Inge-Lis Mørch ilm@norddjursgolf.dk eller Ellen Toft ellen@974111.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen