• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:19. oktober 2023

Bemærk vedr. punkt 2.1:
Drænrør til hul 3/18 drejer sig om regnvand fra taget på maskinhuset til søerne og ikke fra banen. Jvf. tidligere referater fra bestyrelsesmøder i juni  og august 2023.