Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring på fairway (”oplæg” på fairway), som vi på grund af banens tilstand har kunnet anvende i en længere periode, ophæves hermed fra og med den 11. oktober 2021.

Det vurderes nu, at banens tilstand efterhånden er forbedret så meget, at det er muligt at spille banen som normalt.
Fra mandag den 11. oktober 2021 spiller vi således igen alene efter Golfreglerne og de permanente Lokalregler.

Regel- og Handicapudvalget
Den 8. oktober 2020.