Fra dags dato, den 12. april 2023 har udvalget ophævet den midlertidige lokalregel, om Midlertidige ansamlinger af løse naturgenstande som blade. Den er således ikke længere gældende.

Fra næste uge ser det ud til, at vi har overstået nogle dage med temmelig meget regnvejr. Herefter skulle der
starte en periode med tørt og varmere vejr. Til den tid forventer vi, at vi kan ophæve Den Midlertidige lokalregel
om spil med lejeforbedring på fairway. Nærmere meddelelse udsendes, når beslutningen herom er truffet.

Regel- og Handicapudvalget

  1. april 2023