• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:18. august 2020

Bestyrelsen i Norddjurs Golfklub indkalder til ekstraordinær Generalforsamling

mandag d. 31. august kl. 17.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Ændring af vedtægterne:  Se herunder  – Den med gult mærkede tekst i §2 ønskes slettet.

§2 – Formål

Klubben er en almennyttig forening, hvis formål er at skabe og vedligeholde de fysiske og sociale rammer
for, at medlemmerne kan dyrke golfsporten individuelt og i fællesskab under de bedst mulige forhold.

Det er også klubbens formål at udbrede kendskabet til golfsporten og klubben for derved at bidrage til de
sunde fællesskaber og fritidsaktiviteter i lokalområdet.

Klubben skal endvidere medvirke til at trække turister, især golfturister til Djursland.

Klubben skal for at opfylde sit formål etablere, eje, drive og udvikle en golfbane med tilhørende faciliteter og
organisere de dertil hørende idrætslige og sociale aktiviteter.

Bestyrelsen d. 20. august 2020

…………………………………………………..

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen indstiller sletning af den gult markerede sætning i § 2 jf. ovenstående

Forklaring:

Vi har, som alle ved, foretaget indsamling fra medlemmer for at opnå status som velgørende forening. Formålet er at komme med i puljen, hvor vi kan søge om refusion af moms. Først vil vi sige tak til alle de medlemmer, der har støttet klubben med indbetaling på min. 200,-kr. pro pers. Det er i alt blevet til en indsamling på ca. kr.  35.000,-. Der er stadig åben for indbetaling. 😛 

Sagen har været/er til behandling i Skattestyrelsen, og de har venligst gjort os opmærksom på, at vi har en sætning i vores vedtægt, som spænder ben for godkendelsen. Det er den med gult markeret sætning, som kan indikere, at vi er et turisterhverv.  

Denne formulering har ingen praktisk betydning for vores klub og virke, så derfor ønsker klubbens bestyrelse sætningen slettet, så sagen kan gå til videre behandling i Skattestyrelsen.

Vi gør yderligere opmærksom på, at uanset hvor mange, der møder frem, er det 2/3 af de fremmødte, der skal stemme for at slette sætningen.

f.eks. 12 fremmødte: kræver 8, der stemmer for.