Sæt X i kalenderen.

Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 24. november 2016, kl. 19.30.
Ordinær indkaldelse med dagsorden mv. udsendes den 10. november 2016.

Evt. forslag fra medlemmer skal være modtaget skriftligt senest den 17. november 2016.
Marianne Jensen har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at medlemmerne overvejer at opstille til valg som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen